Καλούνται όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε τακτική γενική συνέλευση την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020 και ώρα 10 πμ στο αναψυκτήριο του συλλόγου στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης.

Επειδή την πρώτη Κυριακή δεν υπάρχει απαρτία,
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια όπως αναφέρονται παρακάτω, θέματα:

Θέματα :

1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 με έκθεση ελέγχου ελεγκτικής επιτροπής.
2. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
3. Έγκριση επιβολής εκτάκτου εισφοράς κυνηγετικού συλλόγου Θεσσαλονίκης και ΣΤ ΚΟΜΑΘ.
4. Ανακοινώσεις- προτάσεις.

ΤΟ ΔΣ Κ.Σ. Θεσσαλονίκης

bronzelights