Εκδόθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής & Θήρας  του ΥΠΕΝ  απόφαση για Άδεια διεξαγωγής Εθνικών Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών.

Σύμφωνα με την απόφαση εγκρίθηκε η διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών σύμφωνα με το σχετικό αίτημα του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος στις παρακάτω ημερομηνίες, περιοχές και θήραμα:
1. 01 & 02 Αυγούστου 2020, ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, άγριο ορτύκι, για σκύλους της Ομάδας 7 για κάθε τύπο αγώνα σε Ζ.Ε.Σ. Πέτρας Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων (Δασ. Λιβαδειάς) και ΖΕΣ Ασπρόκαμπου Βαγίων (Δασ. Θήβας).
2. 08 & 09 Αυγούστου 2020, ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, άγριο ορτύκι, για σκύλους της Ομάδας 7 για κάθε τύπο αγώνα σε Ζ.Ε.Σ. Πέτρας Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων (Δασ. Λιβαδειάς) και ΖΕΣ Ασπρόκαμπου Βαγίων (Δασ. Θήβας).
3. 22 & 23 Αυγούστου 2020, ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, άγριο ορτύκι & πεδινή πέρδικα, για σκύλους της Ομάδας 7 για κάθε τύπο αγώνα σε Ζ.Ε.Σ. & σε κυνηγοτόπους που είναι Ζώνες Διάβασης Αποδημητικών:
α) Ωραιόκαστρο, Μελισσοχώρι, Λητή, Λαγυνά, Φίλυρο & Ευκαρπία, β) Κουφάλια, Αγ. Αθανάσιος, Ν. Μεσήμβρια, Αγχίαλος, Γαλλικός Ποταμός, γ) Ν. Φιλαδέλφεια, Πετρωτό, δ) Μονόλοφος, Επανωμή & Μεσημέρι (Δασ. Θεσ/νίκης) και Ζ.Ε.Σ. Σούλι-Αγ. Πνεύμα (Δασ. Σερρών).
4. 23 Αυγούστου 2020, ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΧΑΪΑΣ, ορτύκι εκτροφής & φασιανό, για σκύλους της Ομάδας 7 για κάθε τύπο αγώνα σε κυνηγοτόπους που είναι Ζώνες Διάβασης Αποδημητικών: Ισώματος, Μαζαρακίου, Λακκόπτερας, Λιμνοχωρίου, Νιφορέικων Αχαΐας (Δασ. Πατρών) καθώς και Άνω-Κάτω Λουσών Αχαΐας (Δασ. Καλαβρύτων).
5. 29 & 30 Αυγούστου 2020, ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ορεινή πέρδικα, για σκύλους της Ομάδας 7 για κάθε τύπο αγώνα σε Ζ.Ε.Σ. Μεσοχώρας, Δέσης, Αθαμανίας, Δολιανών, Ε.Κ.Π. Κόζιακα Τρικάλων (Δασ. Τρικάλων).
6. 29 & 30 Αυγούστου 2020, ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, νησιώτικη πέρδικα, για σκύλους της Ομάδας 7 για κάθε τύπο αγώνα σε Ζ.Ε.Σ. όρους Αιγάλεω (Σχιστού) (Δασ. Πειραιά).
7. 05 & 06 Σεπτεμβρίου 2020 ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗ, λαγός, για σκύλους της Ομάδας 6 για κάθε τύπο αγώνα σε Ζ.Ε.Σ. στους Σοφάδες Καρδίτσας (Δασ. Καρδίτσας).
8. 05 & 06 Σεπτεμβρίου 2020, ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ορεινή πέρδικα, για σκύλους της Ομάδας 7 για κάθε τύπο αγώνα σε Ζ.Ε.Σ. Δολιανών-Κρανιάς & Ζ.Ε.Σ. Χαλίκι (Δασ. Καλαμπάκας).

Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται η έγκαιρη ειδοποίηση και ενημέρωση από τους διοργανωτές των τοπικών Δασικών Αρχών για τον ακριβή χώρο και χρόνο διεξαγωγής των αγώνων, ώστε να είναι εφικτή η εποπτεία του αγώνα.
Όταν ο τόπος των Α.Κ.Ι. είναι Ζώνη Εκγύμνασης Σκύλων (Ζ.Ε.Σ.) και ανήκει στην κατηγορία Γ.2 της Υπουργικής Απόφασης επιτρέπονται οι αγώνες από 1ης Αυγούστου μέχρι 31ης Μαρτίου. Στις περιπτώσεις που είναι κυνηγότοπος (κατηγορία Γ.4) θα πρέπει να επιτρέπεται η θήρα και δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση θηραμάτων. Σε εκτάσεις ιδιωτικές, πεδινές, με ευάλωτες καλλιέργειες απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή.

Επιπλέον
Εφιστούμε την προσοχή σας:
1. Στην ένταση της όχλησης, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να μην συμβαίνουν επαναλαμβανόμενα «σηκώματα», «ξεφωλιάσματα» του ίδιου πτηνού ή κοπαδιού ή λαγού.
Ειδικά όταν στην περιοχή πρόκειται να γίνουν επαναλαμβανόμενοι αγώνες, πρέπει να αποφευχθεί η συνεχόμενη επίσκεψη στην ίδια θέση, συνεπώς είναι αναγκαίο να χωριστεί η περιοχή σε επιμέρους θέσεις και να υπάρχει περιφορά.
2. Στον κίνδυνο μεταφοράς παθογόνων οργανισμών και γενετικής μόλυνσης, επιτρέπεται η ειδική απελευθέρωση περιορισμένου αριθμού εκτρεφόμενων ατόμων πεδινής, ορεινής και νησιώτικης πέρδικας, φασιανού και ευρωπαϊκού ορτυκιού αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των Α.Κ.Ι., με την προϋπόθεση ότι στους βιότοπους αυτούς και σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων δεν υπάρχουν φυσικοί επιδημητικοί πληθυσμοί αυτών των ειδών ορνιθόμορφων και ότι τα πτηνά αυτά στο βαθμό που είναι εφικτό, θα απομακρύνονται από τους διοργανωτές των Α.Κ.Ι., μετά τη λήξη των αγώνων, έτσι ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα υβριδισμού ή η πιθανότητα μεταφοράς παθογόνων οργανισμών.
Απαγορεύεται η ειδική απελευθέρωση για τη διεξαγωγή Α.Κ.Ι. ξενικών ειδών και υποειδών και υβριδίων τους, όπως το ιαπωνικό ορτύκι (Coturnix coturnix japonica) είτε εισάχθηκαν από το εξωτερικό, είτε εκτράφηκαν στην Ελλάδα. Επίσης πτηνά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν δεν θα πρέπει να εμφανίζουν συμπτώματα ασθενείας την ημέρα χρησιμοποίησής τους.
Επιτρέπεται η αγορά πεδινής, ορεινής και νησιώτικης πέρδικας, φασιανού και ευρωπαϊκού ορτυκιού από κρατικά εκτροφεία θηραμάτων (εάν υπάρχουν αδιάθετα υπόλοιπα) ή από νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτροφεία θηραμάτων.
Οι ιδιώτες εκτροφείς πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τη νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των εκτροφείων. Τα θηράματα κατά τη μεταφορά τους θα συνοδεύονται από το προβλεπόμενο δελτίο διακίνησης καθώς και βεβαίωση κτηνιάτρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την άριστη υγεία
τους.
Η ειδική απελευθέρωση των θηραμάτων θα γίνεται από 3-μελή επιτροπή που θα συστήνεται για το σκοπό αυτό από την οικεία δασική υπηρεσία και θα αποτελείται από ένα μέλος του διοργανωτή των Α.Κ.Ι., ένα μέλος του τοπικού κυνηγετικού συλλόγου και ένα δασικό υπάλληλο οριζόμενο από την
εποπτεύουσα, οικεία δασική υπηρεσία.
3. Για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε αγροτικές καλλιέργειες, από κυνηγετικούς σκύλους, συνοδούς, θεατές και αυτοκίνητα τις ημέρες που διεξάγονται οι κυνοφιλικοί αγώνες και παράλληλα σας επαναλαμβάνουμε και επισημαίνουμε, πως η ευθύνη της αποζημίωσης των ζημιών, σας βαρύνει
εξ ολοκλήρου (οργανωτές Κυνοφιλικούς Ομίλους).
4. Στην υποχρεωτική παρουσία δασικού υπαλλήλου κατά την διεξαγωγή των αγώνων, από το Δασαρχείο ή την Δ/νση Δασών στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει ο χώρος διεξαγωγής των αγώνων. Το αρμόδιο Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών θα πρέπει να επέμβει και να διακόψει τη διαδικασία όταν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι κανόνες περιορισμού της όχλησης, απελευθέρωσης κ.λπ..
5. Στην απαγόρευση τέλεσης κυνοφιλικών αγώνων μέσα σε Καταφύγια Άγριας Ζωής κατ’ επιταγή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄).
6. Στην απαγόρευση τέλεσης κυνοφιλικών αγώνων μέσα σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις για τη θήρα (άρθρο 5Δ) που παρενεβλήθησαν μεταξύ των άρθρων 5 και 6 της με αριθμ. Η.Π.37338/1807/Ε.103/2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1495 Β΄), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 της με αριθμ. Η.Π.8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 415 Β’).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ α/α
Βαγγέλης Γκουντούφας