Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου με το υπ’ αριθ. 116984/15-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου έλαβε την έγκριση του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 και προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020, καθώς διαφυλάττει στο ακέραιο και με πλήρη διαφάνεια την εισφορά των κυνηγών μελών της, επιβεβαιώνοντας απόλυτα την χρηστή και ορθολογική διαχείριση των οικονομικών της από το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας, παρά τις Κασσάνδρες που επιβεβαίωναν για το αντίθετο, και διαψεύσθηκαν.

Είναι σαφές ότι μετά από δώδεκα χρόνια ατελείωτων εμποδίων, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου βγήκε από το τέλμα των οικονομικών της θεμάτων τα οποία αφενός καταπόντιζαν την λειτουργία της και αφετέρου εμπόδιζαν τις δράσεις και τα φιλοθηραματικά της έργα.

Αυτά πλέον ανήκουν στο παρελθόν και ατενίζουμε το μέλλον με ελπίδα και με αισιοδοξία θέτοντας την Ομοσπονδία σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου με στόχο αφενός μεν την εξασφάλιση της λειτουργίας της Ομοσπονδίας και αφετέρου την προστασία και διατήρηση του ελεύθερου παραδοσιακού κυνηγίου αλλά και την προστασία και την ανάπτυξη του θηραματικού μας πλούτου και του περιβάλλοντος.

kaliakouda