Έγκριση προγράμματος θήρας, εκγύμνασης σκύλων δεικτών και ιχνηλατών και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών και ιχνηλατών στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Σερρών κυνηγετικής περιόδου 2020-2021.

Η Ε.Κ.Π. Σερρών χωρίζεται σε 25 τομείς κυνηγίου. Οι τομείς που επιτρέπεται το κυνήγι είναι ένδεκα (11).  Σε κάθε τομέα επιτρέπεται η είσοδος μέχρι 15 κυνηγών για το κυνήγι του λαγού και πέντε (5) κυνηγών για το κυνήγι της Πέρδικας Γκρέκα. Στο κυνήγι αγριόχοιρου και ζαρκαδιού οι ομάδες θα αποτελούνται τουλάχιστον από 7 μέχρι 10 άτομα για τον αγριόχοιρο και από 6 μέχρι 10 άτομα για το ζαρκάδι.

Για την ομαλή διεξαγωγή του κυνηγιού και για τον καλύτερο έλεγχο από το Δασοφύλακα, ο υπεύθυνος της Ε.Κ.Π. δύναται να συγκροτήσει σε ομάδα μέχρι 5 ατόμων μεμονωμένων κυνηγών διαφόρων θηραμάτων πλην του αγριόχοιρου και του ζαρκαδιού
Ο αριθμός των κυνηγών στον τομέα 16 Ξηροτόπου που εμπλουτίζεται με πτερωτά θηράματα (φασιανό κολχικό-υβρίδιο και πέρδικα Γκρέκα) θα ανέρχονται στους πενήντα (50) με δυνατότητα του υπεύθυνου της Ε.Κ.Π. να αυξομειώσει τον αριθμό μέχρι 50%.
Οι κυνηγοί που θα κυνηγήσουν στον τομέα 16 του Ξηροτόπου δεν θα αφήνουν φονευθέντα θηράματα στον τόπο που κυνηγούν. Σε αντίθετη περίπτωση θα τιμωρούνται για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης.
Ο θεσμός κυνηγίου πτερωτών θηραμάτων που καθιερώθηκε κατά την κυνηγετική περίοδο 1995-1996 θα ισχύει και πάλι, θα γίνεται δε σε τομείς που θα επιλέγονται κατά κύριο λόγο από τον υπεύθυνο του Γραφείου θήρας και τους ενδιαφερομένους, χωρίς όμως να εμποδίζεται το κυνήγι άλλων θηραμάτων.
Οι κυνηγοί που επιθυμούν να κυνηγήσουν πτερωτά θηράματα με το θεσμό θα συγκροτούνται σε ομάδες 5-10 ατόμων.
Το κυνήγι στο θεσμό θα γίνεται οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, από μία μέχρι πέντε ομάδες κυνηγών.
Ο αριθμός και το είδος των θηραμάτων στο θεσμό, θα απελευθερώνεται παρουσία των  κυνηγών και θα είναι αυτός που επιθυμούν και έχουν προπληρώσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι απεριόριστος και θα αντιστοιχούν σε κάθε κυνηγό από 3 – 7 θηράματα.
Το κυνήγι στο θεσμό θα αρχίζει με την ανατολή του ηλίου. Θα γίνεται μία ώρα μετά την απελευθέρωση των θηραμάτων και θα τελειώνει στις 14.00 μ.μ.
Οι κυνηγοί που θα επιλέξουν αυτό τον τρόπο του κυνηγιού θα έχουν δικαίωμα να φονεύουν μόνο τα θηράματα που έχουν προπληρώσει και κανένα άλλο είδος θηράματος. Οι τιμές των θηραμάτων της ομάδας των κυνηγών καθορίζονται από το είδος της ειδικής άδειας (άρθρο 2) που έχει ο κάθε κυνηγός (σε αναλογία).
Ο αριθμός και το είδος των θηραμάτων που θα κυνηγηθεί με το θεσμό θα δηλώνεται στο Γραφείο Θήρας την προηγούμενη ημέρα του κυνηγιού. Η πληρωμή τους θα γίνεται πριν από την απελευθέρωσή τους στον υπεύθυνο Δασοφύλακα ή το εντεταλμένο όργανο της Ε.Κ.Π., το οποίο θα εκδίδει αμέσως απόδειξη πληρωμής και θα εισπράττει το σχετικό ποσό. Στο τέλος του κυνηγιού τα φονευθέντα θηράματα θα σφραγίζονται με ειδική σφραγίδα της Ε.Κ.Π. και θα συνοδεύονται από την απόδειξη εισπράξεως που εκδίδεται από τον Δασοφύλακα ή το εντεταλμένο όργανο της Ε.Κ.Π. Η απόδειξη εισπράξεως θα αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό προέλευσης και κατοχής για την μεταφορά των θηραμάτων που αναγράφονται, εκτός της Ε.Κ.Π. Σερρών.
Η διάρκεια του νέου τρόπου κυνηγίου πτερωτών θηραμάτων θα εξαρτηθεί από την ετήσια παραγωγή του εκτροφείου θηραμάτων Χρυσοπηγής και το πλεόνασμα σε πτερωτά θηράματα

Δείτε εδω αναλυτικά το πρόγραμμα θήρας και τους πίνακες τιμών των θηραμάτων στην ΕΚΠ Σερρών