• Το Δ.Σ. της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο επέρχεται παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης σε πολλές υποθέσεις λαθροθηρίας. Με την απόφαση του αυτή η Πολιτεία, άσχετα με τους λόγους που επικαλείται, ουσιαστικά ενθαρρύνει την παραβατικότητα, αποδυναμώνει και εν μέρει απαξιώνει το έργο της Δασικής Υπηρεσίας και της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων.Πρόκειται για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν.3663/2008 (Α 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις»,Λίγες μόνο μέρες μετά την ψήφιση του νόμου για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για τον οποίο οι Κυνηγετικές Οργανώσεις κατηγορήθηκαν άδικα ότι τάχα επεδίωξαν να επιτραπεί η θήρα στα ΚΑΖ, η Πολιτεία επιχειρεί με νέο νόμο να παραγράψει εκατοντάδες περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης ζητά τροποποίηση στο νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης, ώστε να εξαιρεθούν όλες οι υποθέσεις που σχετίζονται με παραβάσεις του νόμου περί θήρας, ή αν αυτό δεν είναι εφικτό να επιβληθούν ακόμη και αναδρομικά διοικητικά πρόστιμα σε όλες τις καταγεγραμμένες παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με τη θήρα. Σε κάθε περίπτωση να θεσπιστεί για όλες τις παραβάσεις θήρας διοικητικό πρόστιμο (ισχύει μόνο για ορισμένες περιπτώσεις). Τονίζουμε ότι η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, μέσω των 62 Ομοσπονδιακών της Θηροφυλάκων αλλά και των θηροφυλάκων των Κυνηγετικών της Συλλόγων εργάζεται εδώ και 20 τουλάχιστον χρόνια για την εξάλειψη του απαράδεκτου φαινομένου της λαθροθηρίας και θα συνεχίσει την προσπάθειά της για την προστασία της άγριας πανίδας και τη διαφύλαξη της κυνηγετικής δραστηριότητας.logo KOMA