Το σταφνοκάρι και το Αιτωλικό είχαν μια ακόμη επιτυχή παρουσία, στις 21/4, στο Ηράκλειο Κρήτης σε εκδήλωση που έγινε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, σε διαδικτυακή εκδήλωση (Learning Camp) με θέμα: «Επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Γαλάζια Ανάπτυξη: δικτύωση & συνέργειες τοπικών επιχειρήσεων.Η Γαλάζια Ανάπτυξη στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3»

Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο του έργου “MISTRAL” – Μεσογειακή στρατηγική καινοτομίας για τη διακρατική δραστηριότητα των clusters και των δικτύων της Γαλάζιας Ανάπτυξης – του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG MED 2014-2020, με τη δράση να έχει ενταχθεί στις δράσεις εορτασμού της Ευρωπαϊκής ημέρας για τη θάλασσα.

Ο σκοπός ήταν -ανάμεσα σε άλλους – η παρουσίαση του Blue Prototype και ο εντοπισμός των δυνατοτήτων δικτύωσης, συνέργειας – συνεργασίας με επιχειρήσεις ή/ και φορείς και οργανισμούς.

Το Αιτωλικό εκπροσώπησε η κυρία Κωνσταντίνα Καρτέρη, της ΜΚΟ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΦΑΟΣ, με την επιχειρηματική της ιδέα “Το ψάρεμα με σταφνοκάρι στο Αιτωλικό: Η αναβίωση μιας παραδοσιακής αλιευτικής μεθόδου.”

Η επιχειρηματική ιδέα αφορά τη μετατροπή μιας παραδοσιακής θαλάσσιας διαδικασίας ψαρέματος σε παραγωγική δραστηριότητα. Σκοπός είναι η διάδοση της εθνικής θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής ιστορίας. Μια μετατροπή της παραδοσιακής αλιείας σε τουριστικό προϊόν.

Ένα προϊόν μοναδικό που θα μπορεί να γίνει πόλος έλξης για το Αιτωλικό μέσα από το θεματικό αλιευτικό τουρισμό.

Πηγή: messologhinews.gr

kaliakouda