Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Ιχνηλατών Κύπρου, σε έκτακτη συνεδρία του την 06/03/20, αποφάσισε μεταξύ άλλων, την ακύρωση των αγώνων που ήταν προγραμματισμένοι να πραγματοποιηθούν στις 27,28,29 Μαρτίου 2020. Αφού λάβαμε υπόψην την σοβαρότητα της έξαρσης του Κορωνοιου, αλλά και τις θέσεις /εισηγήσεις των αρμόδιων φορέων και έχοντας ως πρωτιστο μέλημά μας, την προστασία των μελών του Ομίλου, αλλά και των κριτών(δύο από Ελβετία, δύο από Ιταλία, ένας από Ελλάδα) που θα αξιολογουσαν τους ΑΚΙ, αποφασιστηκε ομόφωνα η ακύρωση των ΑΚΙ ΜΑΡΤΙΟΥ και της ενημέρωσης/παρουσίαση των Κανονισμών που θα γινόταν την Παρασκευή 13/03 /20 στον Σύνδεσμο Διαιτητών Λευκωσίας. Περισσότερα για το πρόγραμμα που ακολουθεί σε εύθετο χρόνο.
Με εκτίμηση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Ιχνηλατών Κύπρου.