Το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία αναβάλλονται οι γενικές συνελέυσεις και οι εκλογές στους κυνηγετικούς συλλόγους.

Σχετικά με το θέμα της πρόληψης της μετάδοσης του κωρονοϊού σε μέλη των κυνηγετικών οργανώσεων κατά την διενέργεια των Γενικών Συνελεύσεων που θα διενεργούνταν το επόμενο χρονικό διάστημα σε όλη τη χώρα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Ενόψει των ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και να ενημερωθούν οι συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Κυνηγετικές Οργανώσεις όλων των επιπέδων, για τους περιορισμούς που τέθηκαν στη λειτουργία τους, ιδίως ενόψει των καταστατικών τους υποχρεώσεων να πραγματοποιήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα τις Γενικές Συνελεύσεις ή τις εκλογικές τους διαδικασίες .
Για το ΥΠΕΝ και τις Δασικές Υπηρεσίες, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η προστασία της υγείας των πολιτών-κυνηγών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις καταστατικές διαδικασίες των συλλόγων τους και για το λόγο αυτό :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αναστέλλονται μέχρι 31/3/2020 οι Γενικές Συνελεύσεις και οι εκλογικές διαδικασίες στις Κυνηγετικές Οργανώσεις για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης τους και παρατείνεται για το παραπάνω χρονικό διάστημα η θητεία των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των υφιστάμενων Δασικών Υπηρεσιών σας και των Κυνηγετικών Οργανώσεων όλων των επιπέδων, για τα ανωτέρω, καθώς και για την πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και τη συμμόρφωση των μελών των Κυνηγετικών Οργανώσεων με τις κεντρικά εκδιδόμενες οδηγίες.
Θα ακολουθήσει επαναξιολόγηση της κατάστασης με βάση τα δεδομένα της επόμενης χρονικής περιόδου και παροχή των σχετικών οδηγιών με νεώτερη εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ