Μια πρόταση για την απαγόρευση της κατανάλωσης άγριων ζώων θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες για το κυνήγι και τη διατήρηση της φύσης στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Στις 16 Απριλίου, η πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (βουλευτές του MEPs) καταψήφισε μια επικίνδυνη τροπολογία στην πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια «συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της»

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (βλ. Τροπολογία 79) στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε ομάδες υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων, οι οποίες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όλα τα μέσα για τον περιορισμό του κυνηγιού και άλλων δραστηριοτήτων βιώσιμης χρήσης στην Ευρώπη υπό το φως του COVID-19.

Το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν :
186 ευρωβουλευτών υπέρ, 53 αποχές , 449 εναντίον.

Η τροπολογία (τροπολογία 79) που τέθηκε σε ψηφοφορία παρουσιάστηκε από την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών.

Υπογραμμίζει ότι η εμπορία και εκτροφή άγριων ζώων ενισχύει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, συνδυάζοντας κρίσιμους παράγοντες για την εμφάνιση ζωονόσου · καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν την παγκόσμια απαγόρευση των αγορών άγριων ζώων και τη χρήση της άγριας πανίδας στην παραδοσιακή ιατρική · καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομικές προτάσεις για την απαγόρευση των εισαγωγών, του εμπορίου και της διατήρησης και κατανάλωσης άγριων ζώων στην ΕΕ, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μελλοντικών εστιών ζωονόσων.

Χθες, η FACE επικοινώνησε με όλους τους ευρωβουλευτές σχετικά με αυτήν την τροπολογία, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι:

  • Υπάρχουν ήδη υφιστάμενοι αυστηροί εναρμονισμένοι κανόνες στην ΕΕ, όπως οι κανονισμοί για την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων και οι κανονισμοί για τα ζωικά υποπροϊόντα που θέτουν υψηλά πρότυπα για τη δημόσια υγεία όσον αφορά το εμπόριο άγριων ζώων τόσο εντός της ΕΕ όσο και τα ζώα που εισάγονται από τρίτες χώρες στην ΕΕ, συνδυάζοντας κρίσιμους παράγοντες για την εμφάνιση ζωονόσου.
  • Το εμπόριο άγριας ζωής έχει ήδη ρυθμιστεί καλά στην ΕΕ.
  • Η εμπορία άγριων ζώων έχει ήδη αναγνωριστεί ως προτεραιότητα στην ΕΕ, η οποία οδήγησε σε περισσότερους πόρους που αφιερώθηκαν σε αυτό σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών. Η ΕΕ έχει ένα σχέδιο δράσης κατά της εμπορίας άγριων ζώων.
  • Η απαγόρευση της κατανάλωσης άγριας πανίδας στην ΕΕ θα είχε εκτεταμένες συνέπειες για τη διατήρηση της φύσης στην ΕΕ και παγκοσμίως και θα επηρέαζε αρνητικά δραστηριότητες όπως το κυνήγι και η αλιεία, οι οποίες ρυθμίζονται καλά σε εθνικό επίπεδο.Ο ευρωβουλευτής Marco Dreosto, αντιπρόεδρος της ενδοομάδας «Βιοποικιλότητα, κυνήγι, εξοχή», ήταν ένας από τους πρώτους ευρωβουλευτές που επέστησαν την προσοχή σε αυτήν την τροπολογία. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), η Ταυτότητα και η Δημοκρατία (ID) και οι ομάδες των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) καταψήφισαν.

Η FACE και τα μέλη της αναμένουν να δουν περισσότερες προσπάθειες στις Βρυξέλλες και σε εθνικό επίπεδο για τον περιορισμό του κυνηγιού και άλλων δραστηριοτήτων βιώσιμης χρήσης και θα συνεχίσει να παρακολουθεί πολιτικές πρωτοβουλίες σε διαφορετικά επίπεδα στο COVID-19.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Η τροφή του καλύτερου σου φίλου!!!!