Με αφορμή περιστατικό εντοπισμού από τη Θηροφυλακή, παρέας κυνηγών, σε περιοχή έκτος Ζώνης Διάβασης Αποδημητικών, με πρόθεση να κυνηγήσουν επικαλούμενοι τους κυνηγετικούς χάρτες της εφαρμογής «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης επισημαίνει ότι:

• Η εφαρμογή «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» λόγω του πολύ μεγάλου όγκου πληροφοριών που συμπεριλαμβάνει παρουσιάζει κάποιες μικρές ατέλειες στην αποτύπωση των χαρτών.
• Αν και διανεμήθηκε δωρεάν από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις προς διευκόλυνση των μελών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση ότι έχει ελεγχθεί και επικυρωθεί το περιεχόμενο της.
• Σε καμία περίπτωση η εφαρμογή δεν υποκαθιστά την απαραίτητη επικοινωνία με τις Δασικές αρχές, Κυνηγετικούς Συλλόγους και Θηροφύλακες σε περίπτωση αμφιβολίας.
• Η εφαρμογή «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» όπως περιγράφεται και στους Όρους και Προϋποθέσεις, παρέχει ενδεικτικές πληροφορίες και κατά συνέπεια σε περίπτωση έκνομης ενέργειας ή παραβίασης ορίων δεν αποτελεί, επ’ ουδενί, τεκμήριο αθωότητας.


Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης παρόλα αυτά εντοπίζει τα λάθη, κατόπιν δικών σας υποδείξεων, και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την απάλειψη τους. Προσοχή λοιπόν από όλους.
Το ΔΣ του Κυνηγετικού Συλλόγου Κοζάνης