Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λαμίας,  στο πλαίσιο των φιλοθηραματικών του δράσεων, πραγματοποίησε απελευθέρωση ορεινής πέρδικας Graeca Graeca σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο του Δασαρχείου Λαμίας.

Η απελευθέρωση έγινε στις 14 Απριλίου στην περιοχή Νεραϊδόραχης στα όρια της τ.κ. Διβρης και του Δ Λαμίας, από τους θηροφύλακες και παρουσία του Υπεύθυνου Θήρας του Δασαρχείου Λαμίας και του Προέδρου του Συλλόγου Θανάση Παπαχρήστου.

Συνολικά απελευθερώθηκαν 50 πέρδικες στις θέσεις:

Μαγούλα: 20

Βατολάκα: 15

Γελαδόβραχο: 15