Σύμφωνα με ενημερωτική εγκύκλιο του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων έχουν επιβεβαιωθεί εστίες Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων σε  αγριόχοιρους στη Βουλγαρία κοντά στα ελληνικά σύνορα.

Η εστία που βρίσκεται πιο κοντά στα σύνορα επιβεβαιώθηκε στις 31-12-2020 στην περιοχή Hasskovo κοντά στο χωριό Generalovo και απέχει περίπου 1.5 χιλιόμετρο από τον ποταμό Έβρο. Η ζώνη των 80 χιλιομέτρων της προαναφερθείσας εστίας επηρεάζει τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου και Ροδόπης.  Στην ίδια περιοχή έχουν  επιβεβαιωθεί ακόμη 6  εστίες μέχρι τις 07-01-2021. Επίσης, έχουν επιβεβαιωθεί  εστίες  στην  περιοχή  Burgas  και  στην  περιοχή  Yambol  καθώς  και  σε  διάφορες  άλλες περιοχές σε όλη την επικράτεια της Βουλγαρίας. Οι εστίες αυτές θεωρείται ότι συνδέονται επιδημιολογικά με προηγούμενες εστίες σε αγριόχοιρους. Συνολικά, για το έτος 2020 έχουν επιβεβαιωθεί 533 εστίες σε αγριόχοιρους στη γειτονική χώρα, ενώ για το τρέχον έτος έχουν επιβεβαιωθεί ήδη 17 εστίες σε αγριόχοιρους. Στη Ρουμανία, για το έτος 2020 είχαν εντοπιστεί 873 εστίες σε αγριόχοιρους και 1041 σε κατοικίδιους χοίρους, ενώ για το 2021 έχουν εντοπιστεί ήδη 33 εστίες σε αγριόχοιρους και 18 σε κατοικίδιους χοίρους. Τα παραπάνω επιδημιολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με την εμφάνιση εστιών και στη Δημοκρατία της Σερβίας υποδεικνύουν ότι το νόσημα συνεχίζει να ενδημεί στη Βαλκανική χερσόνησο. Ιδιαίτερα στη Βουλγαρία που παρουσιάζει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας εμφανίζεται σταθερά στους πληθυσμούς αγριόχοιρων. Συνεπώς, καλούνται οι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων ολόκληρης της χώρας και ιδιαιτέρως αυτές που βρίσκονται στα βόρεια σύνορα για την αυξημένη επαγρύπνηση τους και την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων

ΠΗΓΗ: www.e-ea.gr