Μεγάλη κινητοποίηση κ διαμαρτυρία Γάλλων κυνηγών ενάντια στην δικαστική απόφαση που απαγορεύει συγκεκριμένες μεθόδους κυνηγιού.