Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λήμνου με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί στα μέλη του ότι θα πραγματοποιηθεί η ετησία Γενική Συνέλευση στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ.

Ως ημερομηνία ορίζεται η Κυριακή 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ώρα 19:00.

Επειδή την ανωτέρω ημερομηνία είναι αδύνατο να υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι

1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2019

2.Εγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού του έτους 2020

3.Εγκριση Έκτακτης οικονομικής εισφοράς υπερ. Κ.Σ. Λήμνου

4. Έγκριση Έκτακτης οικονομικής εισφοράς υπέρ Β ΚΟΑ

5. Προτασεις κυνηγίου για την κυνηγετικη περίοδο 2020-2021

Κυνηγετικός Σύλλογος Λήμνου