Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αίγινας, ύστερα από σχετική του απόφαση καλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ. στον προαύλιο χώρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αίγινας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας (που είναι το πιθανότερο) η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα και θα θεωρηθεί σε απαρτία με όσα μέλη παραστούν.

Υπενθυμίζουμε ότι φέτος είναι χρονιά εκλογών για τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αίγινα και η παρουσία όλων των μελών είναι επιβεβλημένη.

Κυνηγετικός Σύλλογος Αίγινας