Το Δ.Σ. του κυνηγετικού Συλλόγου Αμαλιάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3-2/6/2020 απόφασή του, καλεί τα μέλη του, στην τακτική γενική συνέλευση του συλλόγου η οποία λόγω της κρίσης του Covid-19 δεν πραγματοποιήθηκε τον μήνα Απρίλιο βάσει καταστατικού.

Η γεν. συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5/7/20 και ώρα 10:00 το πρωί στα γραφεία του συλλόγου, ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 12/7/20 στις 10:00 το πρωί στα γραφεία του συλλόγου με όσα μέλη παραστούν.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα κάτωθι :

Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2019 και προϋπολογισμού 2020
Έκθεση πεπραγμένων περασμένης σαιζόν
Περί εκτάκτου εισφοράς για τη νέα σαιζόν υπέρ συλλόγου και υπέρ Γ΄Κ.Ο.Π.
Διάφορα θέματα προς συζήτηση, προτάσεις μελών για τη νέα σαιζόν και τη γενικότερη θηρευτική πολιτική της νέας σαιζόν.

kaliakouda