ΟΦΕΙ

Το Δ.Σ. του ΟΦΕΙ ανακοινώνει ότι, στις 22 Αυγούστου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 9.30 π.μ. – 10.00 π.μ. περίπου, στο χώρο του σκοπευτηρίου του Κ.Σ. Πειραιά στο Σχιστό, θα διεξαχθεί η ετήσια γενική συνέλευση του Ομίλου Φίλων Ελληνικού ιχνηλάτη.

Αν δεν υπάρξει απαρτία των μελών, η συνέλευση θα διεξαχθεί την αμέσως επόμενη Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 την ίδια ώρα. Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της υγείας μας για τον COVID -19.

Σύμφωνα με το καταστατικό, στη γενική συνέλευση του ομίλου, μπορούν να λάβουν μέρος και να έχουν δικαίωμα ψήφου σε ψηφοφορίες διαφόρων θεμάτων που θα τεθούν προς ψήφιση (προτάσεις, κριτική κλπ.) μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη.

Η ημερήσια διάταξη θα έχει ως εξής :

1) Επικύρωση εγγραφής νέων τακτικών μελών.
2) Οικονομικός απολογισμός της χρήσης 2019 – 2020
3) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
4) Ψήφιση του οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης.
5) Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για το πρώτο έτος της θητείας του.
6) Κριτική και έγκριση πεπραγμένων του Δ.Σ.
7) Ψήφιση των αποφάσεων της πειθαρχικής επιτροπής.
8) Ψήφιση τροποποίησης καταστατικού, άρθρα : 2ο,4ο,5ο,6ο,10ο,12ο,15ο,17ο,19ο.
9) Έγκριση από τη Γ.Σ. της τροποποίησης του Εθνικού τύπου της φυλής. (πρότυπο-στάνταρ)
10)Ψήφιση εσωτερικού κανονισμού του Ομίλου.
Σε περίπτωση νέων μέτρων προστασίας της υγείας και ματαίωσης κάθε εκδήλωσης, που σημαίνει ματαίωση και της Γενικής Συνέλευσης, θα ενημερώσουμε τα μέλη όσο το δυνατόν συντομότερα.