ΚΣΕ: Οι κυνηγοί θα υπερασπιστούν τη μνήμη του νεκρού κυνηγού.