Μόνο στο 0,66% όλων των υψηλής κατάταξης (high-ranking) πιέσεων αντιστοιχεί η θήρα στα στοιχεία της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, τα κράτη-μέλη ανέφεραν τη θήρα ως υψηλής κατάταξης πίεση για τα είδη και τα ενδιαιτήματά τους σε ποσοστό μικρότερο του 1% των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν.

Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση της φύσης, η θήρα αναφέρεται ως υψηλή πίεση που οδηγεί σε απώλεια ειδών και σε υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων τους. Αυτή η υπόθεση προέρχεται από την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση της φύσης, όπου τα δεδομένα παρουσιάζονται με παραπλανητικό τρόπο.

Εξετάζοντας όμως πιο προσεκτικά τα στοιχεία που παρατίθενται, εμφανίζεται μια πολύ διαφορετική εικόνα. Συγκεκριμένα, το μερίδιο που αντιστοιχεί στη θήρα σε σχέση με όλες τις πιέσεις που υποβλήθηκαν από τα κράτη-μέλη ποικίλλει ανάλογα με τα επιλεγόμενα στοιχεία. Οι ακόλουθες κατηγορίες είναι πολύ αποκαλυπτικές:

Η θήρα ως πίεση για τους οικοτόπους (Habitats) αντιστοιχεί στο 0,05% των πιέσεων που αναφέρθηκαν στους οικοτόπους. Συνολικά, από τις 5.596 αναφορές σε ό,τι αφορά της υψηλής κατάταξης (high-ranking) πιέσεις στους οικοτόπους, υπάρχουν μόνο τρεις αναφορές από τα κράτη-μέλη, στις οποίες η θήρα αναφέρεται ως πίεση για τους οικοτόπους.

Η θήρα ως πίεση σε είδη εκτός των πουλιών αντιστοιχεί στο 0,17% των πιέσεων που αναφέρθηκαν για είδη εκτός των πουλιών. Ο κατάλογος των ειδών στα οποία η θήρα αναφέρεται ως υψηλής κατάταξης (high-ranking) πίεση εγείρει ερωτηματικά. Πιο συγκεκριμένα, ο σολομός του Ατλαντικού (Salmo salar) και η Κολοχτύπα (Scyllarides latus) συγκαταλέγονται μεταξύ των 12 ειδών εκτός από τα πουλιά για τα οποία η «θήρα» αναφέρεται ως υψηλής κατάταξης (high-ranking) πίεση.

Η θήρα ως πίεση για τα πουλιά αντιστοιχεί στο 2,58% των πιέσεων που αναφέρθηκαν για τα πουλιά.

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους τα μέσα ενημέρωσης στοχοποίησαν τη θήρα είναι επειδή τα γραφήματα που χρησιμοποίησαν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τελευταία έκθεση για τη φύση, παρουσιάζουν τη θήρα ως υψηλής κατάταξης (high-ranking) πίεση για τη φύση.

Στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα κράτη-μέλη, οι πιέσεις και οι απειλές κατά της φύσης διαρθρώνονται σε δύο ιεραρχικά επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο βρίσκονται 15 κύριες κατηγορίες όπως η γεωργία, η δασοκομία και η κλιματική αλλαγή, ενώ στο δεύτερο επίπεδο αναγνωρίζονται 203 δραστηριότητες και η θήρα αποτελεί απλώς, μια από αυτές.

Μολονότι δεν είναι απολύτως σαφές πώς επιτυγχάνεται το ποσοστό του 18% όσον αφορά την «παράνομη θανάτωση και τη θήρα», τα στοιχεία δείχνουν ότι για τα πουλιά το κυνήγι αντιπροσωπεύει συνολικά μόνο το 2,58%.

Μείωση 50% στις τιμές των κυνηγετικών αδειών

Μειωμένες έως και 80 ευρώ θα είναι οι κυνηγετικές άδειες για τη νέα περίοδο 2021-22, καθώς απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ποσών υπέρ του Δημοσίου για άδεια θήρας όσοι είχαν εκδώσει άδεια για το περσινό κυνηγετικό έτος (2020-2021), εφόσον πρόκειται να εκδώσουν και φέτος άδεια ίδιου τύπου (τοπική, περιφερειακή ή γενική).

Με αυτή την απόφαση, η κυβέρνηση θέλει να επανορθώσει -μερικώς- τη μεγάλη αδικία στην αντιμετώπιση των κυνηγών κατά τη διάρκεια του lockdown, όταν απαγορεύτηκε το κυνήγι, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις των ειδικών.

Όπως έγινε γνωστό, αυτή η δυνατότητα παρέχεται:

στους κυνηγούς-μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων

στους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας και τους διπλωματικούς υπαλλήλους

Όπως υπογραμμίζεται σε κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και του υπουργείου Οικονομικών: «Η κυβέρνηση αξιοποιεί, στον βέλτιστο βαθμό, τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, προκειμένου να στηρίξει με ελαφρύνσεις όλους τους πληγέντες από τις επιπτώσεις της πανδημίας».

Ειδικότερα, η δυνατότητα απαλλαγής αφορά:

το σταθερό τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις, προσαυξημένο με εισφορά ΟΓΑ 20%

τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού, όπως ορίστηκαν στην παράγραφο 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις 02-08-2020.

ΠΗΓΗ Newsbreak

kaliakouda