«Δωρίζω τα φάρμακα που δεν χρειάζομαι»

Έναρξη Κοινωνικής Εκστρατείας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης και των Κυνηγετικών Συλλόγων με τίτλο «Δωρίζω τα φάρμακα που δεν χρειάζομαι» για τη συλλογή φαρμάκων που δεν έχουν λήξει.

Με την προσέλευση στους Κυνηγετικούς Συλλόγους για την έκδοση της ετήσιας άδειας θήρας καλείται ο κάθε κυνηγός να φέρει και να δωρίσει τα φάρμακα που δεν χρειάζεται.
Με τον τρόπο αυτό ο κυνηγετικός κόσμος θα στηρίξει τους συνανθρώπους που δυσκολεύονται να τα αγοράσουν.

Με τον συντονισμό της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης τα φάρμακα θα διοχετευτούν σε φορείς για την ανακούφιση των συνανθρώπων μας.

Ενημερωτικά:
α) Σήμερα στη χώρα μας 1.900.000 συνάνθρωποι μας δυσκολεύονται να αγοράσουν φάρμακα

β) 34.000.000 κουτιά φαρμάκων λήγουν και πετιούνται κάθε χρόνο

γ) με τη δωρεά φαρμάκων μειώνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος από τα φάρμακα

Φίλε Κυνηγέ μπορείς να βοηθήσεις!

Ενέργεια Κοινωνικής Υπευθυνότητας από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης και τους συνεργαζόμενους Κυνηγετικούς Συλλόγους.

Η ενέργεια θα συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια της κυνηγετικής χρονιάς