Αγρικούνελο

Στις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά στην Ρόδο το κυνήγι του λαγού που θα επιτρέπεται, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2021, διάστημα κατά το οποίο θα είναι θεμιτό το κυνήγι και για το αγριοκούνελο.

Το κυνήγι και των δύο θηραμάτων θα διεξάγεται τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή) ενώ για κάθε κυνηγό ανά έξοδο επιτρέπεται 1 λαγός και 4 αγριοκούνελα αντίστοιχα.

Η σχετική απόφαση προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου περιλαμβάνει τα εξής:
«ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
1. Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2020- 2021 στον Νομό Δωδεκανήσου μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2021.
2. Ως ημερομηνία λήξης της θήρας του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) ορίζουμε τη 10η Ιανουαρίου 2021 για το Νομό Δωδεκανήσου, περιορίζουμε δε το κυνήγι του αγριοκούνελου σε τρεις (3) φορές την εβδομάδα δηλαδή Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή και ορίζουμε μέγιστο αριθμό θηραμάτων κατά έξοδο τα τέσσερα (4) αγριοκούνελα.
3. Απαγορεύουμε τη θήρα του λαγού στη νήσο Κάλυμνο.  4. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2020 μέχρι και 10.1.2021, σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus).
3. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2020 μέχρι 10.1.2021 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 11.1.2021 μέχρι 28.2.2021 χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή).
4. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη την κυνηγετική περίοδο στη Νήσο Τήλο.
5. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
3. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης (ζώνες εκγύμνασης) που έχουν καθοριστεί από την Υπηρεσία μας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού στη περιοχή αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου.
4. Προς αποφυγήν ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγιού Λαγού, Μπεκάτσας και Ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του κυνηγετικού έτους 2020-2021 ή την έκδοση νεωτέρας και καταργεί κάθε όμοια προηγούμενη, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους δημοτικούς υπαλλήλους, τις Κυνηγετικές Οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Ανανέωση αδειών
Σημειώνεται ότι για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας θήρας για τη νέα κυνηγετική περίοδο, οι κυνηγοί θα μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του κυνηγετικού συλλόγου Ρόδου, που θα είναι ανοιχτά κάθε ήμερα από τις 09:00 έως 17:00 εκτός Σαββάτου – Κυριακής.
Οι τιμές των άδειων για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021 διαμορφώνονται ως εξής:
ΤΟΠΙΚΗ ΑΔΕΙΑ – 140 ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΔΕΙΑ – 160 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ – 190 ΕΥΡΩ

Οδηγίες του συλλόγου προς τα μέλη
Σε οδηγίες του προς τα μέλη του ο σύλλογος αναφέρει τα εξής: «Φροντίζουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούμε αυστηρά τους νόμους ακόμη και τους άγραφους που ισχύουν για το κυνήγι, παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και κυρίως φορώντας τα απαραίτητα διακριτικά στο κυνήγι του λαγού, της πέρδικας και όπου αλλού προβλέπεται.

Η ασφάλεια η δικιά μας και των συγκυνηγων μας πρέπει να είναι πρωταρχικός σκοπός μας σε κάθε κυνηγετική εξόρμηση για να μπορούμε να χαιρόμαστε την κάθε μέρα κυνηγίου.
Ευχές για μια κυνηγετική περίοδο με υγεία και πάνω απ’ όλα σεβασμό και κυρίως στο θήραμα…προσέχουμε για να έχουμε».

Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ
«Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή στους κυνηγούς να μη στοχεύουν τα θηράματά τους όταν αυτά βρίσκονται επάνω ή κοντά σε ηλεκτροφόρα δίκτυα (αγωγοί, καλώδια, στύλοι, υποσταθμοί, μονωτήρες κ.λπ.) καθώς ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι ατυχημάτων, τραυματισμών, βλαβών στο Δίκτυο ηλεκτροδότησης κ.λπ.

Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από τα παραπάνω αίτια, οι υπαίτιοι διώκονται από το Νόμο.

Παράλληλα ο ΔΕΔΔΗΕ, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, συνιστά στην περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί ζημιά στο Δίκτυο ηλεκτροδότησης όπως πτώση καλωδίων, αγωγών κ.λπ., η οποία ενδέχεται να έχει προκληθεί από τα παραπάνω φαινόμενα ή από άλλα αίτια, να ενημερώσει άμεσα το γραφείο βλαβών της τοπικής μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ (τηλεφωνικό κέντρο: 11500), να αποτρέψει την παρέμβαση τρίτων, καθώς και να ενθαρρύνει την απομάκρυνση όλων των πολιτών από το σημείο αυτό».

ΠΗΓΗ https://www.rodiaki.gr/