Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου ενόψει της νέας κυνηγετικής περιόδου διένειμε ενημερωτικό φυλλάδιο σε όλους τους Κυνηγούς μέλη των Κυνηγετικών Συλλόγων της περιοχής ευθύνης της με τίτλο «ΚΥΝΗΓΟΣ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ…. ΔΕΝ ΓΙΝΕΣΑΙ…», δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους νέους κυνηγούς με έμφαση στην γνωστή αλλά πάντα χρήσιμη υπενθύμιση των κανόνων ασφαλής χρήσης του κυνηγετικού όπλου αλλά και των άγραφων νόμων του κυνηγίου.

Επιπλέον, σημειώνεται ο πολυδιάστατος ρόλος του κυνηγού και η πολύ σημαντική συμβολή του και προσφορά του στην διαχείριση και προστασία των θηραματικών πληθυσμών καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από τις δράσεις και τα έργα των κυνηγετικών οργανώσεων διασφαλίζοντας το μέλλον του κυνηγίου, με αίσθημα ευθύνης για την διατήρηση της φυσικής μας κληρονομιάς.

kaliakouda