υνολικά, 11 εστίες νεκρών αγριόχοιρων με αφρικανική πανώλη έχουν εντοπιστεί από την αρχή του έτους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Τμήματος Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εξ αυτών, εντοπίστηκαν μία εστία στην Π.Ε. Σερρών, οκτώ στην Π.Ε. Πέλλας, μία στη Μ.Ε.Θ. και μία εστία θηρευμένου αγριόχοιρου στη Μ.Ε.Θ..

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

«Με βάση το υπ’ αριθ. 335/44028/13.02.2024 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ., σε συνέχεια των επιβεβαιωμένων εστιών κυρίως σε θηρευμένους αγριόχοιρους, σε περιοχές της Βουλγαρίας οι οποίες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πλαίσιο γενικής επιτήρησης του νοσήματος στη γειτονική χώρα, το έτος 2023 βρέθηκαν 3 εστίες σε κατοικίδιους χοίρους και 303 εστίες σε θηρευμένους αγριόχοιρους και το έτος 2024 έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 186 εστίες σε θηρευμένους αγριόχοιρους.

Όσον αφορά στις επιβεβαιωμένες εστίες της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στη χώρα μας για το έτος 2023, καταγράφηκαν 2 εστίες σε νεκρούς αγριόχοιρους στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Σερρών και σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις καταγράφηκαν 3 εστίες στην Π.Ε. Σερρών, 1 εστία στην Π.Ε. Κιλκίς, 1 στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) και 1 στην Π.Ε. Φλώρινας.

Για το έτος 2024, έχουν ανευρεθεί μέχρι σήμερα σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις 1 εστία στην Π.Ε. Δράμας τον Ιανουάριο του 2024 και 1 εστία στην Μ.Ε.Θ. εντός του Φεβρουαρίου 2024. Επίσης, ανευρέθησαν 10 εστίες νεκρών αγριόχοιρων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και συγκεκριμένα 1 στην Π.Ε. Σερρών, 8 στην Π.Ε. Πέλλας, 1 στη Μ.Ε.Θ. και 1 εστία θηρευμένου αγριόχοιρου στη Μ.Ε.Θ..

Έχουν καθοριστεί από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές υπηρεσίες οι απαγορευμένες ζώνες, οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης καθώς και τα μέτρα που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής και στο υπ. αριθ. 260918/14.01.2009 (B’ 75), Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της ΑΠΧ, τα οποία και εφαρμόζονται σε αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι η Αφρικανική Πανώλη των χοίρων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, δεν αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας αλλά είναι λοιμώδης ιογενής νόσος δεσποζόμενων και άγριων χοιροειδών, με σοβαρές οικονομικές συνέπειες στη χοιροτροφία και στην αγροτική οικονομία της χώρας.

Με σκοπό την αποτροπή εξάπλωσης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) πλέον των άλλων μέτρων κρίνεται επιτακτική η πιστή εφαρμογή των μέτρων βιοσφάλειας όπως καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 594/2023 και στο άρθρο 5 της ΥΑ 1102/182415/2021.

Τέλος, τονίζεται η σημασία της παθητικής επιτήρησης στην έγκαιρη ανίχνευση του νοσήματος, τόσο στους αγριόχοιρους, όσο και στους κατοικίδιους χοίρους.

Ενημέρωση για το νόσημα παρέχονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pkm.gov.gr (ενημερωτικό υλικό, αφίσες, δράσεις των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και φορέων και Δελτία τύπου):

www.pkm.gov.gr – Για τον πολίτη – Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων)».