Ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα για την προστασία των αγροτών από τα ελάφια εξέδωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στην ανακοίνωση της η περιφέρεια αναφέρει τα εξής:

Την εμβάθυνση και εμπλουτισμό του σχεδίου δράσης με μέτρα προστασίας του αγροτικού εισοδήματος που απειλείται καθοριστικά από την ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των  ελαφιών της Ρόδου τα τελευταία χρόνια, προτείνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης στην οποία έθεσε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου τη μελέτη «Σχέδιο Δράσης για την προστασία του είδους DamaDama – Πλατώνι της Ρόδου».

Προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός ή δύο καταφυγίων που θα διασφαλίζουν την ομαλή διαβίωση των ελαφιών, καθώς και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τον έλεγχο και τη μείωση του πληθυσμού τα οποία θα πρέπει να σχεδιάσει ο Φορέας που έχει αρμοδιότητα.

Στο πλαίσιο των προτάσεων που κατέθεσε η Περιφέρεια δια του αρμοδίου ΑντιπεριφερειάρχηΦιλήμοναΖαννετίδη, επισημαίνεται ότι στο υπό διαβούλευση σχέδιο της Διεύθυνσης Δασών, αναφέρονται στοιχεία για τον πληθυσμό των αιγοπροβάτων στο νησί της Ρόδου και την πίεση που ασκούν στην φέρουσα ικανότητα των βοσκήσιμων γαιών του νησιού από το 2002, που δεν ανταποκρίνονται πλέον στην τρέχουσα πραγματικότητα, γεγονός πουδημιουργεί λάθος εντυπώσεις κατά των παραγωγικών ζώων ως προς την επιβάρυνσή που προκαλούν στο κοινό ενδιαίτημα που έχουν με τα ελάφια και οδηγεί στο λάθος συμπέρασμα  ότι  τα παραγωγικά ζώα πρέπει να  μειωθούν και να δοθεί περισσότερος χώρος για τα ελάφια.

Η θεώρηση του ανταγωνισμού των ελαφιών με τα παραγωγικά ζώα για τη χρήση κοινού ενδιαιτήματος θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη και το γεγονός ότι το ελάφι είναι κυρίαρχο στην τροφική αλυσίδα και οι απώλειες του ετησίως είναι ελάχιστες άρα η αύξηση του πληθυσμού τους μεγάλη σε σχέση με τα παραγωγικά ζώα στα οποία κάθε χρόνο με τις σφαγές τους ,γίνεται μείωση και διόρθωση του πληθυσμού τους.

Η Περιφέρεια, σε κάθε περίπτωση θεωρεί σημαντική και κομβικού χαρακτήρα την αμερόληπτη θεώρηση της σχέσης του ανταγωνισμού των ελαφιών και των αιγοπροβάτων για τη χρήση κοινού ενδιαιτήματος γιατί μόνον έτσι η μελέτη θα οδηγηθεί στο σωστό πληθυσμό ελαφιών που πρέπει να διαβιούν στο νησί που να είναι βιώσιμος αλλά και σε ισορροπία και ομαλή συμβίωση με τ άλλα στοιχεία του οικοσυστήματος (άνθρωπο, παραγωγικά ζώα).

Επίσης, στο σχέδιο δράσης  δεν παρουσιάζονται οι αιτίες και οι συνθήκες που οδήγησαν στη κατά γενική ομολογία ραγδαία τωρινή αύξηση το πληθυσμού των ελαφιών . Στις προτάσεις που θα διατυπωθούν,  αλλά πολύ περισσότερο στις αποφάσεις που θα ληφθούν θα πρέπει να υπάρχει φυσικά και η μέριμνα της της προστασίας και της διατήρησης τους είδους του ελαφιού της Ρόδου σε συνάρτηση με την προστασία της ανθρώπινης ζωής , των υλικών ζημιών  και του εισοδήματος των γεωργών και κτηνοτρόφων.

Ακολουθεί  η πρόταση της Περιφέρειας Νοτίου, όπως κατατέθηκε στη δημόσια διαβούλευση της μελέτης «Σχέδιο Δράσης για την προστασία του είδους DamaDama – Πλατώνι της Ρόδου»:

Ρόδος  23 Νοεμβρίου 2021

Στο πλαίσιο της Διαβούλευσης για τη μελέτη «Σχέδιο Δράσης για την προστασία του είδους DAMADAMA – Πλατώνι της Νήσου Ρόδου» καταθέτουμε τις απόψεις μας επί των στοιχείων και των συμπερασμάτων της μελέτης όπως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα dasarxeio.com στις 22/11/2021”

Στο πλαίσιο του στόχου διατήρησης του πληθυσμού του πλατωνίου σε σχέση με τον ανταγωνισμό τους με τα παραγωγικά αγροτικά ζώα (αιγοπρόβατα) για τροφή και νερό σε κοινά ενδιαιτήματα (παράγραφος 4), αρχικά αναφέρονται στοιχεία για τον πληθυσμό των αιγοπροβάτων στο νησί της Ρόδου και την πίεση που ασκούν στην φέρουσα ικανότητα των βοσκήσιμων γαιών του νησιού που δεν ανταποκρίνονται στην τρέχουσα πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ζώα    (Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) ο  πληθυσμός των αιγοπροβάτων  για το έτος 2020 για το νησί της Ρόδου ανέρχεται στα 44.190 ζώα.  Το παραπάνω στοιχείο προστέθηκε πρόσφατα στο κείμενο της διαβούλευσης μετά από παρέμβαση της Περιφέρειας χωρίς να αφαιρεθεί η παραπάνω σχετική παράγραφος με τα ανεπίκαιρα στοιχεία από   η οποία δημιουργεί λάθος εντυπώσεις κατά των παραγωγικών ζώων ως προς την επιβάρυνσή που προκαλούν στο κοινό ενδιαίτημα που έχουν με τα ελάφια και οδηγεί στο λάθος συμπέρασμα  ότι  τα παραγωγικά ζώα πρέπει να  μειωθούν και να δοθεί περισσότερος χώρος για τα ελάφια. (Επίσης να σημειώσουμε ότι στις σχετικές δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο στο κείμενο της διαβούλευσης όχι μόνον δεν αφαιρέθηκε η παράγραφος αυτή αλλά ούτε καν προστέθηκαν τα νέα στοιχεία του πληθυσμού των παραγωγικών ζώων)

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι επίκαιρη μελέτη της φέρουσας ικανότητας των βοσκήσιμων γαιών για το νησί της Ρόδου δεν υπάρχει.  Είναι υπό εκπόνηση στο πλαίσιο των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης που θα αναθέτουν για εκπόνηση από  όλες της Περιφέρειες της Χώρας και κατ’ επέκταση και στο νησί της Ρόδου. Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει χαρτογραφήσει και υπολογίσει την έκταση για όλες τις βοσκήσιμες γαίες της Χώρας. Σύμφωναμε τα στοιχεία αυτά για το νησί της Ρόδου η έκταση των βοσκοτόπων ανέρχεται στα 993.072 στρέμματα.  Δεδομένου ότι στο μεταβατικό στάδιο μέχρι την εκπόνηση των παραπάνω Δ.Σ.Β. σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η κατανομή των Βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους γίνεται με τη σχέση 12 στρέμματα περίπου ανά Ζωική Μονάδα , φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι η βοσκοφόρτωση από τα αιγοπρόβατα για το έτος 2020 δεν υπερβαίνει την βοσκοϊκανότητα των βοσκοτόπων του νησιού.

Η θεώρηση του ανταγωνισμού των ελαφιών με τα παραγωγικά ζώα για τη χρήση κοινού ενδιαιτήματος θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη και το γεγονός ότι το ελάφι είναι κυρίαρχο στην τροφική αλυσίδα και οι απώλειες του ετησίως είναι ελάχιστες άρα η αύξηση του πληθυσμού τους μεγάλη σε σχέση με τα παραγωγικά ζώα στα οποία κάθε χρόνο με τις σφαγές τους ,γίνεται μείωση και διόρθωση του πληθυσμού τους.

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε σημαντική και κομβικού χαρακτήρα την αμερόληπτη θεώρηση της σχέσης του ανταγωνισμού των ελαφιών και των αιγοπροβάτων για τη χρήση κοινού ενδιαιτήματος γιατί μόνον έτσι η μελέτη θα οδηγηθεί στο σωστό πληθυσμό ελαφιών που πρέπει να διαβιούν στο νησί που να είναι βιώσιμος αλλά και σε ισορροπία και ομαλή συμβίωση με τ άλλα στοιχεία του οικοσυστήματος (άνθρωπο, παραγωγικά ζώα).

Επίσης δεν παρουσιάζονται οι αιτίες και οι συνθήκες που οδήγησαν στη κατά γενική ομολογία ραγδαία τωρινή αύξηση το πληθυσμού των ελαφιών .

Στις προτάσεις που θα διατυπωθούν αλλά πολύ περισσότερο στις αποφάσεις που θα ληφθούν θα πρέπει να υπάρχει φυσικά και η μέριμνα της της προστασίας και της διατήρησης τους είδους του ελαφιού της Ρόδου σε συνάρτηση με την προστασία της ανθρώπινης ζωής , των υλικών ζημιών  και του εισοδήματος των γεωργών και κτηνοτρόφων.

Κατά συνέπεια προτείνουμε :

Τη δημιουργία ενός ή δύο καταφυγίων τα οποία θα προστατεύονται με περιφράξεις και όλα τα απαραίτητα για την ομαλή διαβίωση των ελαφιών.
Τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τον έλεγχο και τη μείωση του πληθυσμού τα οποία θα προτείνει ο Φορέας που έχει αρμοδιότητα.
Την εμβάθυνση και εμπλουτισμό του σχεδίου δράσης με μέτρα προστασίας του αγροτικού εισοδήματος που απειλείται καθοριστικά και το παρόν σχέδιο προσπερνά χωρίς ουσιαστική πρόταση.

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ο Αντιπεριφερειάρχης

kaliakouda