Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης και έχει σαν σκοπό την καταγραφή και παρακολούθηση της πληθυσμιακής αφθονίας και της αναπαραγωγικής επιτυχίας της πεδινής πέρδικας στο νομό Θεσσαλονίκης, σε σχέση με τα ενδιαιτήματα στα οποία απαντάται.

Το ερωτηματολόγιο μπορούν να απαντήσουν κυνηγοί ή/και εκπαιδευτές σκύλων δεικτών (φέρμας) που είναι μέλη αναγνωρισμένων Κυνηγετικών Συλλόγων.

Η συμπλήρωση του πρέπει να γίνεται άμεσα μετά από κάθε έξοδο, ή στη διάρκεια αυτής.
Το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε ζευγάρι ή κοπάδι που σηκώσατε χωριστά.
Αν δηλαδή σηκώσατε τρία κοπάδια σε μία έξοδο, πρέπει να συμπληρώσετε τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια.

Πατήστε στο σύνδεσμο που ακολουθεί για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου

https://docs.google.com/forms/