Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλμωπίας συγκαλεί Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών, την Κυριακή 28/6/2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Συλλόγου με θέματα:

1) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019 – Απολογισμός 2019 – Προϋπολογισμός 2020
2) Έκτακτη Εισφορά υπέρ ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ
3) Έκτακτη Εισφορά υπέρ Συλλόγου
4) Θέματα Θηροφυλακής
5) Άλλα θέματα

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 5/7/2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Συλλόγου με τα ίδια θέματα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

kaliakouda