Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επισήμως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) να εκπονήσει πρόταση περιορισμού σχετικά με την εμπορία και τη χρήση του μολύβδου σε πυρομαχικά (σκάγια και βλήματα). Η πρόταση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ακόμη και τα μολύβια αλιείας (βαρίδια). Η FACE και η CIC, δύο από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις που δεσμεύτηκαν για την υπεράσπιση των συμφερόντων των κυνηγών, εκφράζουν την ανησυχία τους. Και ο αγώνας εναντίον των περιορισμών των εξοπλισμών της ΕΕ συνεχίζεται …

Σε επιστολή του προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) της 16ης Ιουλίου 2019 – που κυκλοφόρησε στις 21 Αυγούστου – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τον οργανισμό να “καταρτίσει πρόταση περιορισμού σχετικά με την εμπορία και τη χρήση μολύβδου στα πυρομαχικά (σκάγια και βλήματα) “, για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που προκαλούνται στην άγρια πανίδα και στους ανθρώπους (μέσω της κατανάλωσης κρέατος), από την παρουσία μολύβδου σε όλα τα πυρομαχικά, συμπεριλαμβανομένων κ αυτά της σκοποβολής.

Ο ECHA θα πρέπει να αξιολογήσει πτυχές που σχετίζονται με την “καλή διαβίωση των ζώων, όπως η αποφυγή της ταλαιπωρίας για τα ζώα” και εκείνων που σχετίζονται με “πιθανά ατυχήματα στους κυνηγούς και τους αθλητές σκοπευτές” χρησιμοποιώντας πυρομαχικά μολύβδου και εναλλακτικά φυσίγγια. Η πρόταση περιορισμού θα πρέπει να καλύπτει ακόμη και τα μολύβια αλιείας (βαρίδια).

Η FACE, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για το κυνήγι και τη διατήρηση – ένας μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός που εκπροσωπεί τα συμφέροντα 7 εκατομμυρίων ευρωπαίων κυνηγών, του μεγαλύτερου αντιπροσωπευτικού δημοκρατικού σώματος κυνηγών στον κόσμο και ίσως ενός από τους μεγαλύτερους οργανισμούς της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών – έχει μάθει ότι ο ECHA θα δημοσιεύσει τον φάκελο στο «Μητρώο προθέσεων» τους επόμενους μήνες. Από εκείνη τη στιγμή, ο ECHA θα πρέπει να καταρτίσει πρόταση για περιορισμούς εντός 12 μηνών.

Παρόλο που η FACE υποστηρίζει την εξάλειψη της χρήσης μολύβδου σε υγροτόπους, δεν υποστηρίζει αδιακρίτως την απαγόρευση των πυρομαχικών με μόλυβδο, εξηγείται σε δελτίο τύπου. “Από τη σκοπιά της FACE, κάθε μέτρο που υπερβαίνει τα σκάγια μολύβδου σε υγρότοπους πρέπει να είναι ανάλογο με τους κινδύνους που παρουσιάζονται για τον άγριο πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία μέσω της κατανάλωσης (λαμβανομένων υπόψη των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου)”.

Η FACE σημειώνει επίσης πως “αυτό το αίτημα της Επιτροπής προς τον ECHA πέφτει σε μια σημαντική στιγμή, που η ΕΕ, μέσω του κανονισμού REACH [κανονισμός της ΕΕ για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση, τον περιορισμό ουσιών χημική ουσία], εργάζεται επί του παρόντος για τον καθορισμό των περιορισμών σε επίπεδο ΕΕ για την εξάλειψη της χρήσης μολύβδου σε υγρότοπους, μια πρωτοβουλία που ενεργοποιείται από αίτημα της Επιτροπής προς τον ECHA το 2015.

Η FACE τονίζει ότι η απαγόρευση των μολύβδινων σκαγιών στους υγρότοπους έχει προκαλέσει απογοήτευση στην κυνηγετική κοινότητα », προσθέτοντας ότι« εάν ο ECHA θα συστήσει την ανάγκη για ευρύτερο περιορισμό στη χρήση μολύβδινων σκαγιών, αυτό θα είναι πολύ περίπλοκο όσον αφορά τον ορισμό των πραγματικών κινδύνων για τον άγριο πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία, ιδίως όσον αφορά τα διαθέσιμα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου.

CIC: Ανησυχούν ιδιαίτερα από αυτή την κίνηση

Το CIC, το Διεθνές Συμβούλιο για την Προστασία του Κυνηγιού και της Άγριας Ζωής, ένα πολιτικά ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο που έχει ως στόχο τη διατήρηση της άγριας ζωής και του κυνηγιού, ισχυρίζεται επίσης ότι «ανησυχεί ιδιαίτερα για αυτή την κίνηση». Το θέμα δεν μπορεί απλώς να περιοριστεί σε πρόβλημα τοξικότητας μολύβδου “, επισημαίνει η CIC.

Είναι σαφές ότι τυχόν περαιτέρω μέτρα πέρα από τους περιορισμούς που ισχύουν για τα σκάγια μολύβδου σε υγρότοπους, πρέπει να είναι ανάλογα με τους κινδύνους που παρουσιάζονται για τον άγριο πληθυσμό (συμπεριλαμβανομένης της ευζωίας του), την ανθρώπινη υγεία μέσω της κατανάλωσης θηραμάτων (λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα διαχείρισης κινδύνων) και τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ολόκληρου του κύκλου παραγωγής και της χρήσης πυρομαχικών ». Η CIC, σε στενή επαφή με την FACE, θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά την υπόθεση.

AFEMS(Ένωση των ευρωπαίων κατασκευαστών αθλητικών πυρομαχικών): “Η δράση που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βασίζεται σε αξιόπιστες επιστημονικές πληροφορίες”

AFEMS: «Η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ECHA εναντίον του μολύβδου στα πυρομαχικά δεν βασίζεται σε αξιόπιστες επιστημονικές πληροφορίες» Η AFEMS (Ένωση των ευρωπαίων κατασκευαστών αθλητικών πυρομαχικών) υποστηρίζει την προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής. Ωστόσο, η δράση που προτείνεται τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ECHA δεν βασίζεται σε αξιόπιστες επιστημονικές πληροφορίες και θα ήταν δυσανάλογη σε σχέση με κάθε πραγματικό κίνδυνο. Η AFEMS θέλει να παρακολουθεί στενά αυτό το πρόβλημα μέσω θεσμικών φορέων και σε στενή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για το καλύτερο συμφέρον του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των κυνηγών και των αθλητικών σκοπευτών και την καλή διαβίωση των ζώων. (Πηγή: επίσημο δελτίο τύπου AFEMS της 5ης Σεπτεμβρίου 2019).

Αυτή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ECHA, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου του 2019, έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει εντελώς τη χρήση των πυρομαχικών με μόλυβδο από τη θήρα. Σήμερα, πολλοί κυνηγοί και εκπρόσωποι του κλάδου δεν κατανοούν πλήρως τις συνέπειες των μέτρων που προβλέπονται επί του παρόντος.

Η χρήση πυρομαχικών με μόλυβδο στο κυνήγι υδροβίων απαγορεύεται από το νόμο, και έτσι σύντομα θα ακολουθήσουν απαγορεύσεις και για άλλα είδη πυρομαχικών. Σε πολλούς τομείς της ζωής μας, ο μόλυβδος είναι ήδη απαγορευμένος. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σίγουρα άλλα εναλλακτικά υλικά κ όχι μολύβδινα σκάγια.Πολλά από αυτά τα εναλλακτικά υλικά δουλεύουν αρκετά καλά, αλλά μόλις απαγορευτεί τελείως ο μόλυβδος στα πυρομαχικά, θα βρεθούν γρήγορα νέα επιχειρήματα ακόμη και εναντίον των εναλλακτικών λύσεων. Πρώτα τα φυσίγγια με μολύβδινα σκάγια, στη συνέχεια τα φυσίγγια με μονόβολα κ βόλια,αργότερα οι σφαίρες….

Μόλις γίνει το πρώτο βήμα σχετικά με τις απαγορεύσεις, θα ακολουθήσουν και άλλα – και αυτό πρέπει να αποφευχθεί με κάθε δύναμη και βάσιμα επιχειρήματα βασισμένα σε γεγονότα. Έχει έρθει η στιγμή που οι εκπρόσωποί μας θα πρέπει να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ενάντια σε αυτό το σενάριο απαγόρευσης, εκ μέρους όλων των κυνηγών και των αθλητικών σκοπευτών.

Εν τω μεταξύ, ο μακρύς αγώνας στον οποίο οι ευρωπαίοι κυνηγοί και σκοπευτές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προσπάθειες περιορισμού της ΕΕ προφανώς συνεχίζεται……

ΠΗΓΗ https://www.all4shooters.com/

Για το ΦΥΣΗ TV-www.fisi.tv   Βαγγέλης Παπαδοκοτσώλης ©

kaliakouda