Ενημερώνουμε τους κυνηγούς για την έναρξη έρευνας που σχετίζεται με την πεδινή πέρδικα και τα ενδιαιτήματά της στη Μακεδονία και τη Θράκη, μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο διαμορφώθηκε πρόσφατα από την επιστημονική ομάδα της ΚΟΜΑΘ.

Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας της ΚΟΜΑΘ με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ο οποίος εδώ και χρόνια καταβάλλει φιλότιμες και αξιέπαινες προσπάθειες για την προστασία και διαχείριση της πεδινής πέρδικας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κυνηγών, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση των πληθυσμών της πεδινής πέρδικας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των κυνηγών, και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του ιδιαίτερα σημαντικού αυτού μη θηραματικού είδους της πανίδας της χώρας μας.
Η πεδινή πέρδικα απαντάται σε όλη σχεδόν τη Μακεδονία και τη Θράκη και για αυτό το λόγο, το Δ.Σ. της ΚΟΜΑΘ αποφάσισε η συγκεκριμένη έρευνα να επεκταθεί σε όλη την περιοχή ευθύνης της Ομοσπονδίας.

Μπορείτε να δείτε και να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ