Νέα εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρο επιβεβαιώθηκε στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, θέτοντας τόσο τους κτηνοτρόφους όσο και τις κτηνιατρικές αρχές της χώρας σε συναγερμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νόσων του ΥπΑΑΤ, στις 5 Φεβρουαρίου 2024 επιβεβαιώθηκε από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την αφρικανική πανώλη του χοίρου (ΑΠΧ) (Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών-Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων) μία εστία της νόσου σε νεκρό αγριόχοιρο στον οικισμό Βαμβακιάς, του Δήμου Βόλβης, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Τοποθεσία ανεύρεσης νεκρού αγριόχοιρου

Από τις αρχές της χρονιάς έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα σε αγριόχοιρους, στην Πέλλα και στις Σέρρες, καθώς και σε κατοικίδιους χοίρους δύο συστεγαζόμενων αγελαίων εκτροφών στο δημοτικό διαμέρισμα Παγονερίου, του δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, αποτελούμενες από 174 χοίρους (6 κάπροι, 116 χοιρομητέρες και 52 παχυνόμενα)

Η ελληνική χοιροτροφία εξακολουθεί να βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο, γι’ αυτό η ανάγκη τήρησης μέτρων βιοασφάλειας από μέρους των χοιροτρόφων είναι επιτακτική

Υπενθυμίζεται, ότι η ασθένεια προσβάλλει αποκλειστικά τους χοίρους (εκτρεφόμενους και αγριόχοιρους), δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο με κανέναν τρόπο (κατανάλωση κρέατος ή επαφή) και δεν εγκυμονεί  κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Ωστόσο, αποτελεί σοβαρή απειλή με τεράστιες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, λόγω των ενδεχόμενων βαριών απωλειών ζωικού κεφαλαίου και των αυστηρών περιοριστικών μέτρων, που λαμβάνονται σε περίπτωση εκδήλωσης κρούσματος.

Να σημειωθεί ότι η αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης.

Τέλος τονίζεται η σημασία της  παθητικής επιτήρησης στην έγκαιρη ανίχνευση του νοσήματος.

Μέτρα στις εντατικές εκμεταλλεύσεις

Είναι επιτακτική και άκρως απαραίτητη η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας τόσο στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις όσο και κατά την διάρκεια των μετακινήσεων χοίρων.

Οι εντατικές εκμεταλλεύσεις κλειστού τύπου εξυπακούεται ότι πρέπει να εντατικοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τα μέτρα βιοασφάλειας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, αυστηρό έλεγχο της εισόδου και εξόδου ζώων στην εκμετάλλευση, αποφυγή άσκοπων επισκέψεων από ανθρώπους στην μονάδα, κατάλληλη περίφραξη που αποτρέπει την είσοδο άγριων ζώων, κατάλληλη ένδυση του προσωπικού, τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής, αποφυγή αγοράς ζωοτροφών από περιοχές της ελληνικής επικράτειας όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα της νόσου και από χώρες (π.χ Βουλγαρία) όπου η νόσος ενδημεί καθώς και  σχολαστικούς καθαρισμούς και απολυμάνσεις εκτροφής και οχημάτων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται να δείχνουν και οι κυνηγοί αγριόχοιρων, κυρίως στη σωστή διαχείριση των θηραμάτων, δίνοντας μεγάλη σημασία στον ενδεδειγμένο χειρισμό των εντοσθίων ή άλλων υποπροϊόντων αγριόχοιρου (πχ αίμα, δέρμα, κόκκαλα) έτσι ώστε να αποτραπεί η επαφή και κατανάλωση τους από οποιοδήποτε οικόσιτο ή άγριο ζώο και ιδίως λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων βιοασφάλειας εάν οι κυνηγοί αγριόχοιρων έρχονται σε επαφή με οικόσιτους χοίρους.

Οι εκτροφείς οικόσιτων χοίρων

Οι εκτροφείς οικόσιτων χοίρων (χοίροι που διατηρούνται σε αυλές) υποχρεούνται σε δήλωση των χοίρων και της εκτροφής τους στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, ενώ απαγορεύονται αυστηρά οι αγοραπωλησίες ζώων από παράνομους πλανόδιους εμπόρους.

Επισημαίνεται ότι η κατοχή και εκτροφή ζώων χωρίς δήλωση στις αρμόδιες κτηνιατρικέςυΥπηρεσίες, επισύρει βαριές κυρώσεις ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επιζωοτιών που απειλούν την συστηματική κτηνοτροφία της χώρας μας.

Επιπλέον αυτών στις συστηματικές χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει:

  • Να υπάρχει ισχυρή περίφραξη περιμετρικά της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης.
  • Να καθορισθούν καθαρές και μη καθαρές περιοχές για το προσωπικό ανάλογα µε τη τυπολογία και τα χαρακτηριστικά των εκµεταλλεύσεων.
  • Να υπάρχουν διαδικασίες για την απολύµανση οχηµάτων, υλικών και κανόνων υγιεινής του προσωπικού.
  • Απαγορεύεται η διατήρηση χοίρων στα σπίτια των εργαζοµένων ή η ενασχόλησή τους µε τη θήρα.
  • Να διασφαλίζεται ο σωστός διαχωρισµός των θαλάμων παραγωγής
  • Να υπάρχει πρόβλεψη για τη διαχείριση των πτωµάτων ζώων/ζωικών υποπροϊόντων καθώς και συστήµατα απεντόµωσης/µυοκτονίας.

Με ευθύνη του κατόχου/υπευθύνου της εκµετάλλευσης, να υπάρχει διαρκής ενηµέρωση όλων των εργαζοµένων της εκµετάλλευσης για την αφρικανική πανώλη των χοίρων και εκπαιδεύσεις αναφορικά µε τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούνται.

ΠΗΓΗ:www.in.gr