Ορτύκι Coturnix-Coturnix

H εργασία Coturnix, με στόχο την παρακολούθηση και τον καθορισμό της βιώσιμης διαχείρισης του μικρού ορνιθόμορφου, ξεκίνησε στην Ισπανία.
H εργασία Coturnix όπως και η προηγούμενη άλλη εργασία για την τσίχλα, είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται και ξεκίνησε από τη Mutuasport για την προστασία του ορτυκιού και το κυνήγι του στην Ισπανία , σε συνεργασία με τη Βασιλική Ισπανική Κυνηγετική Ομοσπονδία, το Artemisan Foundation, το Πανεπιστήμιο της Lleida και τις Αυτόνομες Κυνηγετικές Ομοσπονδίες.

Το έργο έχει μοναδικό σκοπό τη διασφάλιση της διατήρησης των ειδών ορτυκιού και δημιουργήθηκε με στόχο την αύξηση της γνώσης του επιστημονικού κόσμου σχετικά με την κατανομή του ορτυκιού, τη μετανάστευση και τη σημερινή του συνέπεια. Με τα δεδομένα του έργου, σκοπεύει να προωθήσει το βιώσιμο κυνήγι με τη συμμετοχή πολλών παραγόντων: κυνηγών, αγροτών και ιδιοκτητών γης.

Οι κυνηγοί θα είναι οι αδιαμφισβήτητοι πρωταγωνιστές, έχοντας τη δυνατότητα να συλλέξουν και να παρέχουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες για το έργο διαχείρισης και διατήρησης.

Απαιτείται η μέγιστη συμμετοχή των κυνηγών, διότι όσοι δεν συμμετέχουν έμμεσα τηρούν έναν αντικυνηγετικό στόχο περιορισμού του κυνηγιού στη μετανάστευση.

Για το ΦΥΣΗ TV-www.fisi.tv
Βαγγέλης Παπαδοκοτσώλης

kaliakouda