Μετά από τη σημερινή συνεδρία της Επιστημονικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, μέλος της οποίας είναι και η ΚΟΚ & ΔΑΖ, έχει εγκριθεί ΟΜΟΦΩΝΑ το αίτημα του Προϊσταμένου της υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας για συνέχιση της κατά παρέκκλισης άδειας κυνηγίου του φοινικοπερίστερου (Streptopelia senegalenis).

Η θήρευση του θα επιτρέπεται κατά την καλοκαιρινή άδεια κυνηγίου, με αύξηση μάλιστα στο αριθμό του κότα στις 30,000 άτομα, με σκοπό τον έλεγχο του πληθυσμού του συγκεκριμένου είδους. Ακόμα μία μεγάλη επιτυχία της Ομοσπονδίας μας, η οποία σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας πέτυχε το ζητούμενο, την διατήρηση του νέου αυτού θηρεύσιμου είδους. 

ΠΗΓΗ

Επίσημη σελίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης της Άγριας Ζωής.

cyhuntfed.org.cy