Πρόσεξα κυνηγούς, να αφήνουν στο έδαφος χρησιμοποιημένα άδεια φυσίγγια. Επειδή ασχολούμαι επαγγελματικά με τον τουρισμό, θεωρώ την όλη κατάσταση απαράδεκτη, διότι τα άδεια φυσίγγια που δεν διαλύο- νται, μολύνουν τη φύση και της προκαλούν ζημιές ανεπανόρθωτες.

Είναι άμεση ανάγκη να παρθούν μέτρα και να λυθεί μια για πάντα το μεγάλο αυτό πρόβλημα που αφορά όλους μας γιατί χαρακτηρίζει τον πολιτισμό μας.

Εισηγούμαι να γίνει νόμος και έτσι, όποιος πάει να αγοράσει φυσίγγια να έχει μαζί του τα άδεια φυσίγγια που ήδη χρησιμοποίησε και που τα μάζεψε από την προηγούμενή του εξόρμηση. Η Υπηρεσία Θήρας να έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει όποιον κυνηγό αντιληφθεί να φεύγει και να αφήνει πίσω του τα άδεια φυσίγγια που έπεσαν από το κυνηγετικό του όπλο.

Μιχάλης Δ.

Ο αναγνώστης μας δηλώνει εμπειρογνώμονας σε θέματα τουρισμού και με αυτή του την ιδιότητα, επικοινώνησε πολλές φορές μέχρι σήμερα με τη στήλη, δημοσιοποιώντας απαράδεκτες καταστάσεις που εκθέτουν την Κύπρο διεθνώς, μέσω του τουρισμού.

Για τα όσα αναφέρει στην επιστολή του που φιλοξενούμε σήμερα, ενημέρωσε προηγουμένως το Υπουργείο Γεωργίας, από το οποίο αντλούμε και σχετική πληροφόρηση.

Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Γεωργίας, το πρόβλημα της απόρριψης φυσιγγίων είναι πολύ παλιό. Έχουν γίνει αρκετές συσκέψεις που αφορούν το θέμα χωρίς ουσιαστικά να έχει βρεθεί λύση και έτσι, το πρόβλημα χρόνο με το χρόνο διογκώνεται.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας, η απόρριψη κενών φυσιγγίων ρυθμίζεται πλέον εξώδικα βάσει τού περί Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου 152/2003 άρθρο 42, που αναφέρει ότι «ο κάθε κυνηγός οφείλει να κατέχει αριθμό κενών φυσιγγίων τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των φονευθέντων θηραμάτων που κατέχει». Ως εκ τούτου πρέπει να ασκούνται πιο αυστηροί έλεγχοι με καταγγελίες.

Το Υπουργείο Γεωργίας πιστεύει ότι οι κυνηγοί με κάθε αγορά φυσιγγίων, πρέπει να υποχρεώνονται να παρουσιάζουν αντίστοιχο αριθμό άδειων φυσιγγίων. «Η αδυναμία του μέτρου αυτού -όπως σημειώνει το Υπουργείο- αφορά στο γεγονός ότι πολλοί κυνηγοί που καταναλώνουν μεγάλο αριθμό φυσιγγίων γεμίζουν από μόνοι τους τα φυσίγγια τους. Σήμερα η γόμωση φυσιγγίων από ιδιώτες δεν εμπίπτει σε κάποιο αυστηρό έλεγχο με αποτέλεσμα πολλοί κυνηγοί να αγοράζουν φυσίγγια από αυτά τα άτομα. Δεν παύει όμως από το να είναι ένα μέτρο».

Επιπλέον το Υπουργείο Γεωργίας πιστεύει ότι πρέπει να υποχρεώνονται οι κυνηγετικοί σύλλογοι (αφού πλέον εισπράττουν εισφορά από τις άδειες κυνηγίου) να προβαίνουν σε οργανωμένες καθαριότητες των φυσιγγίων στις περιοχές που δραστηριοποιούνται.

Το αρμόδιο υπουργείο, εισηγείται επιπλέον όπως σε περιοχές που παρατηρείται συνεχιζόμενη ρύπανση από φυσίγγια χωρίς να καθαρίζονται, να απαγορεύεται το κυνήγι για την επόμενη χρονιά ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη επισκεψιμότητα όπως μονοπάτια μελέτης της φύσης.

  Μιχάλης Δ.   

ΠΗΓΗ https://www.philenews.com/