Στα πλαίσια των φιλοθηραματικών μας έργων, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλαμπάκας προχώρησε σε σπορές πολυετούς καλλιεργειών (τριφύλλι και λειμώνα) για την διαρκή τροφή και κάλυψη της αργίας πανίδας.

Οι σπορές έγιναν σε ορεινές-ημιορεινές περιοχές ευθύνης του Συλλόγου.

Τέλος πραγματοποιήθηκε μετά από πολλά χρόνια και σπορά Ηλίανθου σε ημιορεινή περιοχή, πόλος έλξης του τρυγονιού.

Ευχαριστούμε τα μέλη του Συλλόγου μας που συνέβαλαν στις σπορές διαθέτοντας τα απαραίτητα μηχανήματα για την πραγματοποίηση αυτών.

Οι καλλιέργειες θα παραμείνουν αθέριστες προς όφελος των θηραμάτων.

Κυνηγετικός Σύλλογος Καλαμπάκας

kaliakouda