Συνάδελφοι κυνηγοί,

Το από καταγωγής παραδοσιακό κυνήγι στην Ελλάδα διασφαλίζει το μέλλον του μέσα από την μετάγγισή του στους νέους κυνηγούς πρωτίστως από το οικογενειακό περιβάλλον όπου γεννιέται η πρώτη αγάπη για το κυνήγι, αλλά και από τις κυνηγετικές οργανώσεις, με την εμπειρία, την γνώση και την κατάρτιση που διαθέτουν, για να οδηγήσουν τον νέο κυνηγό σε σωστό κυνηγό, γνώστη, λάτρη και διαχειριστή του θηραματικού πλούτου της χώρας μας.

Η κυνηγετική οικογένεια παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς, καθώς με έργα βελτίωσης των βιοτόπων και απελευθερώσεις θηραμάτων, με διαχειριστικές μελέτες για την πληθυσμιακή τους κατάσταση και με την λειτουργία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στην προστασία του θηράματος και εν γένει του φυσικού περιβάλλοντος.

Η αμέριστη συμμετοχή των κυνηγών η οποία είναι ο κινητήριος μοχλός και το κλειδί της επιτυχίας για το μέλλον του κυνηγίου, έχει ως αφετηρία το σπίτι, όπου μέσα από τους άρρηκτους δεσμούς της Ελληνικής οικογένειας μεταλαμπαδεύεται στην νέα γενιά το πάθος για το κυνήγι, και κρατώντας σφιχτά το χέρι του πατέρα, παππού δασκάλου ενστερνίζεται και καθοδηγείται στους γραπτούς και άγραφους νόμους του κυνηγίου που την συνοδεύουν σε ολόκληρη την κυνηγετική της πορεία ως φυλαχτό και ως κληροδότημα στα παιδιά μας.

Ατενίζουμε λοιπόν την έναρξη και της νέας κυνηγετικής περιόδου με αισιοδοξία και ευχόμαστε σε όλους καλή κυνηγετική χρονιά και υγεία και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι το «άδειο» όπλο σκοτώνει για να μην καταλήξει ποτέ αυτή μας η ευχάριστη δραστηριότητα να έχει τραγικά αποτελέσματα.

Να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τους γραπτούς και άγραφους νόμους και να θυμόμαστε ότι η προστασία και ο σεβασμός στη φύση, στο θήραμα, στην περιουσία των τρίτων και στον συνάδελφό μας κυνηγό είναι απόδειξη του αυτοσεβασμού μας.

Καλά κυνήγια σε όλους

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου
Ο Πρόεδρος
Γραμματσούλιας Παναγιώτης