Το ερωτηματολόγιο «ΑΡΤΕΜΙΣ» είναι το όπλο του κυνηγού. Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος χρηματοδοτεί από το 1994 έως και σήμερα, επί είκοσι πέντε συναπτά έτη, το ερευνητικό πρόγραμμα «Άρτεμις». Το «Άρτεμις» είναι η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη των θηραματικών πληθυσμών της χώρας, μέσω της συστηματικής καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης.

Η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την εκπόνηση της μελέτης, ακολουθεί την πιο ενδεδειγμένη διεθνώς μέθοδο, η οποία βασίζεται στη συμπλήρωση ειδικών στατιστικών ερωτηματολογίων αποκλειστικά από κυνηγούς. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από τους κυνηγούς, καθ’όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, οι οποίοι καταγράφουν ένα μεγάλο αριθμό χρήσιμων πληροφοριών και μεταβλητών, από τις οποίες με ειδική στατιστική ανάλυση εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα για τη δυναμική πληθυσμών των θηραματικών ειδών και τις τάσεις τους. Με το τέλος της κυνηγετικής περιόδου τα -ερωτηματολόγια επιστρέφονται συμπληρωμένα στην επιστημονική ομάδα που εδρεύει στη Δράμα,εισάγονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, εμπλουτίζουν κάθε χρόνο την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, και υφίστανται ειδική στατιστική ανάλυση. Με αυτό τον τρόπο, συγκεντρώνονται υψηλής αξιοπιστίας επιστημονικά στοιχεία, στα αποτελέσματα των οποίων βασίζεται η αειφορική κυνηγετική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Με το πρόγραμμα «ΑΡΤΕΜΙΣ», που συμπλήρωσε ήδη είκοσι τρία έτη δράσης και βαίνει προς το εικοστό τέταρτο, επιτυγχάνονται τα εξής:
– καταξιώνονται οι Κυνηγετικές Οργανώσεις ως διαχειριστές της Άγριας Πανίδας
– αναγνωρίζεται το σημαντικό εργαλείο γνώσης που έχουν στα χέρια τους οι Κυνηγετικές Οργανώσεις με την καθημερινή παρουσία τους στη φύση, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας
– καταγράφονται στοιχεία που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, και που παρόμοια δεν διαθέτουν άλλοι Οργανισμοί ή Οργανώσεις.

Η έλλειψη αυτών των στοιχείων ήταν η αιτία που σε πολλές περιπτώσεις επεβλήθησαν αναίτιες απαγορεύσεις στο κυνήγι, βασισμένες σε ατεκμηρίωτες εκτιμήσεις σχετικά με την κατάσταση των πληθυσμών των ειδών, που ενδιαφέρουν πρωτίστως τους κυνηγούς “παύουν να θεωρούνται οι οικολογικές οργανώσεις ως οι μοναδικοί κάτοχοι της γνώσης που αφορά το φυσικό περιβάλλον” αποδεικνύεται έμπρακτα ότι η κυνηγετική δραστηριότητα στη χώρα πραγματοποιείται με βάση την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων, και με επιστημονική τεκμηρίωση.
Την παρούσα χρονική περίοδο, όπου οι πιέσεις προς τους κυνηγούς και οι προσπάθειες συρρίκνωσης της κυνηγετικής δραστηριότητας από διάφορους παράγοντες είναι περισσότερες από ποτέ, η ύπαρξη
επιστημονικών στοιχείων που στηρίζουν το κυνήγι είναι αναγκαία και επιτακτική. Χρειάζεται επιστημονικότητα, μέθοδος, τεκμηρίωση, γνώση,στρατηγική και επιμονή. Πρέπει να συμβάλλει ο καθένας από εμάς με τον τρόπο του. Η διεύρυνση του συνόλου των κυνηγών, οι οποίοι συμπληρώνουν τα στατιστικά ερωτηματολόγια, οδηγεί και στη συνειδητοποίηση της σημασίας που έχει η επιστημονική θωράκιση της κυνηγετικής δραστηριότητας. Πρέπει να αντιληφθούμε επιτέλους, ότι το μέλλον του κυνηγίου εξαρτάται από όλους μας.

Η συμπλήρωση, λοιπόν, των στατιστικών ερωτηματολογίων απ’όλους μας και η αποστολή τους στην επιστημονική ομάδα που έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης (επεξεργασία των στοιχείων και εξαγωγή των αποτελεσμάτων) με τη λήξη του κυνηγιού, είναι ουσιαστικής σημασίας.
Είναι αυτονόητο ότι η ενίσχυση και η στήριξη του προγράμματος είναι υποχρέωση και ευθύνη όλων μας, αποδεικνύοντας την ευαισθητοποίηση των κυνηγών για το σκοπό αυτό.
Η σημερινή κατάσταση, κάνει επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη να ενισχύσουμε το πρόγραμμα «Άρτεμις», το οποίο αντικρούει αποτελεσματικά τα επιχειρήματα των αντικυνηγών.
Πρέπει όλοι να συμπληρώνουμε το ερωτηματολόγιο «ΑΡΤΕΜΙΣ» και να συνειδητοποιήσουμε ότι ενισχύοντάς το, εξασφαλίζουμε το διαβατήριο του κυνηγιού για το μέλλον

Για να επιβιώσει το κυνήγι με τη σημερινή του μορφή, πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚ. ΚΡΑΛΛΗΣ