Νέα διοίκηση στον ΚΣ Χίου

Mετά από πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς προτίμησης κατά τις εκλογές της 12ης Ιουλίου κ. Αντώνη Μικούδη και του αριθ. Πρωτ. 30174/17-07-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Δασών Χίου με το οποίο ορίστηκε  ο ταμίας και το τρίτο μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Χίου

Πρόεδρος: Ηρακλής Ζοφός του Στεφάνου
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Καλαμπαλίκης του Αναστασίου
Γενικός Γραμματέας: Στυλιανός Καμαράδος του Γεωργίου
Ταμίας: Κωνσταντίνος Μαστοράκης του Στεφάνου
Κοσμήτορας: Εμμανουήλ Μπουμπάρης του Παντελή

Μέλη:
Γεωργούλης Γεώργιος του Στεφάνου
Ζαφειράκης Κωνσταντίνος του Ιωάννου
Μικούδης Αντώνιος του Πέτρου
Χαζάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

Ελεγκτική Επιτροπή
Υπάτιος Καραββάς του Σαράντου
Κωνσταντίνος Τσάμπος του Ιωάννου
Απόστολος Ροδίτης του Ελευθερίου

kaliakouda