Νέα διοίκηση στον ΚΣ Χίου

Mετά από πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς προτίμησης κατά τις εκλογές της 12ης Ιουλίου κ. Αντώνη Μικούδη και του αριθ. Πρωτ. 30174/17-07-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Δασών Χίου με το οποίο ορίστηκε  ο ταμίας και το τρίτο μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Χίου

Πρόεδρος: Ηρακλής Ζοφός του Στεφάνου
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Καλαμπαλίκης του Αναστασίου
Γενικός Γραμματέας: Στυλιανός Καμαράδος του Γεωργίου
Ταμίας: Κωνσταντίνος Μαστοράκης του Στεφάνου
Κοσμήτορας: Εμμανουήλ Μπουμπάρης του Παντελή

Μέλη:
Γεωργούλης Γεώργιος του Στεφάνου
Ζαφειράκης Κωνσταντίνος του Ιωάννου
Μικούδης Αντώνιος του Πέτρου
Χαζάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

Ελεγκτική Επιτροπή
Υπάτιος Καραββάς του Σαράντου
Κωνσταντίνος Τσάμπος του Ιωάννου
Απόστολος Ροδίτης του Ελευθερίου