ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου στα πλαίσια των καταστατικών της υποχρεώσεων έχει ξεκινήσει τους οικονομικούς – διαχειριστικούς ελέγχους χρήσης 2019 των κυνηγετικών συλλόγων της περιοχής ευθύνης της.

Γ΄ Κ.Ο.Π.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

kaliakouda