Είναι γεγονός ότι ημερομηνίες με επετειακό χαρακτήρα δεν είναι αρκετές για να επιλύσουν τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η 5η Ιουνίου αποτελεί πάντα μια καλή αφορμή για την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Είναι όμως πια γεγονός ότι το πλέγμα των περιβαλλοντικών προβλημάτων δεν χρειάζεται πια αφορμές για την ενεργό μας δράση προς την προστασία του περιβάλλοντος.

Η μέρα αυτή που κανονικά θα έπρεπε να αποτελεί ευκαιρία να χαρούμε και να γιορτάσουμε, αποτελεί τα τελευταία χρόνια μόνο δυσάρεστη υπενθύμιση για τα κενά, τις παραλείψεις, την αδιαφορία αλλά και τις λάθος πολιτικές που ακολουθούνται σε βάρος της φύσης. Τόσο της ελληνικής όσο και ευρύτερα.
Αποτελεί μάλλον κοινή διαπίστωση το γεγονός πως οι περισσότερες πρωτοβουλίες για το φυσικό περιβάλλον, έχουν συνήθως επικοινωνιακό χαρακτήρα κι οι λέξεις προστασία, διαχείριση, αειφορία και βιοποικιλότητα χρησιμοποιούνται κυρίως για τη δημιουργία εντυπώσεων αντί να εφαρμόζονται στην πράξη που είναι και το ζητούμενο.

Η παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος σήμερα μας θυμίζει την τεράστια ανάγκη για αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κουλτούρας στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Την ανάγκη να αναδειχθεί η εμπειρία και η αξία της γνώσης των ανθρώπων που βιώνουν άμεσα το φυσικό περιβάλλον όπως οι κυνηγοί, οι ψαράδες, οι υλοτόμοι, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, οι μανιταροσυλλέκτες, οι βοτανοσυλλέκτες και άλλοι.
Την ανάγκη να υπάρξει πραγματική πολιτική βούληση για ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας και τη διαρκή έρευνα, διαχείριση και προστασία της Ελληνικής Φύσης.

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που δημιουργούν οι πολιτικές που ακολουθούνται και εφαρμόζονται με τις παραγραφές των περιβαλλοντικών αδικημάτων, να είναι το πιο τρανταχτό πρόσφατο παράδειγμα, δηλώνουμε παρόντες όπως κάνουμε εδώ και χρόνια.
Με την αξιόμαχη Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή, με έρευνα, με φιλοθηραματικές δράσεις και με το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας, οι Κυνηγετικές Οργανώσεις στην Ελλάδα, παραμένουν σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αξιόπιστοι εθελοντές σύμμαχοι της πολιτείας όχι μόνο σε ότι έχει να κάνει με τα θηρεύσιμα είδη, αλλά και ευρύτερα σε οτιδήποτε έχει σχέση με την προστασία και αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας. Είναι όπως πάντα επιλογή της Πολιτείας, να αξιοποιήσει τη γνώση, την εμπειρία, το μεράκι και τις δυνατότητες των κυνηγών και των Κυνηγετικών Οργανώσεων προς όφελος της πανέμορφης Ελληνικής φύσης.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ) θα είναι συμπαραστάτης σε κάθε προσπάθεια που θα κινείται στην αειφορική προστασία των φυσικών πόρων, με την υποστήριξη από τους 63 Κυνηγετικούς Συλλόγους αρμοδιότητας της, με τα 40.000 μέλη τους.

ΚΟΜΑΘ