Η Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης για την κάλυψη των αναγκών 70 Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας. Κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά λαμβανομένης υπόψη και της ποιότητας των ενδυμάτων – υποδημάτων.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00 στα γραφεία της Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε., Ερμού και Φωκίωνος 8, 1ος όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες καθημερινά από ώρα 10:00 έως 15:00, Τηλ.: 2103231212, 2103232616, Fax: 2103257593

Δείτε εδώ προκήρυξη προμήθειας στολών 2021

kaliakouda