Το Διοικητικό Συμβούλιο του 3ου Κυνηγετικού Συλλόγου Αθηνών, ύστερα από σχετική του απόφαση (Νο 4/3-2-2020), προσκαλεί όσα μέλη θεώρησαν άδεια κυνηγίου την περίοδο 2019-2020 να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 19 Απριλίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.30 στο Εντευκτήριο του Συλλόγου στην Καισαριανή, Νέας Εφέσου 19.
Θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ
1) Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Εκθέσεις ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής, Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε. & Δ/νσης Δασών Αθηνών.
3) Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019.
4) Έγκριση Απολογισμού 2019 και Προϋπολογισμού 2020.
5) Ανακοινώσεις και λοιπά απρόβλεπτα θέματα.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, που είναι και το πιο πιθανό, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ στην ίδια αίθουσα, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα και θα θεωρηθεί σε απαρτία με όσα μέλη παραστούν.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Σταμάτης Θεοδώρου
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Νίκος Καρυστηναίος

kaliakouda