Έχοντας υπόψιν τα άρθρα 6,7 και 8 του Κυνηγετικού Συλλόγου Πρεβεζας και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ καλούμε τα μέλη μας σε Ετήσια Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1)ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
2)ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.
3) ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019.
4)ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΚΟΗ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
5.ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Σ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΘΗΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 28/06/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στο Εργατικό Κέντρο του Δήμου Πρεβεζας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 05/07/2020 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

kaliakouda