ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Π.Φ.Π.Ο)

Ταχ.Διεύθυνση: Λύκτου 7, ΤΚ 71307 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 6978690683, 6979913007,6972850659
Έδρα: Κόμβος Εθν. Οδού Γαλατά Χανίων, Χανιά
Email: info@pfpo.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pfpo.gr
Facebook: https://www.facebook.com/pfpomospondia
ΑΦΜ 997571089
ΔΟΥ Χανίων
ΕΜΣΖ: 5027/15.1.24

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-3-24                                                                                          ΑΡ.ΠΡΩΤ.2195

ΠΡΟΣ:

Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος

Κύριοι,

Σχετικά με την Ανακοίνωση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος την 13-3-2024 με αρ.πρωτ. 473, δηλώνουμε ότι η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) ουδεμία εμπλοκή έχει στην προσφυγή ακύρωσης των δύο τελευταίων ρυθμιστικών Αποφάσεων του Υπουργείου προς το Συμβούλιο της Επικρατείας που θα δικαστεί στις 20 Μαρτίου 2024.

Ζητάμε από την ΚΣΕ, το ανώτατο όργανο των κυνηγών, το οποίο αναφέρει απευθείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον ίδιο τον Υπουργό, να ανακαλέσει άμεσα τα ψευδή στοιχεία και τα ανάρμοστα σχόλιά της για το ΔΣ της ΠΦΠΟ που αναφέρονται στην ανακοίνωσή της.

Επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

Για την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Η Πρόεδρος  Άννα Τοσούνογλου

Η Γ. Γραμματέας Μαρία Χουστουλάκη