Το προεδρείο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για το Κυνήγι και τη Διατήρηση (FACE) συνάντησε τον Επίτροπο Περιβάλλοντος Sinkevičius σχετικά με την οδηγία για τα πτηνά  και είχαν μια παραγωγική συζήτηση  για μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με το περιφερειακό κυνήγι, τα τρυγόνια  και την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)

Συμμετείχαν ο Πρόεδρος της FACE, Torbjörn Larsson, μαζί με το προσωπικό της FACE, εκπρόσωποι της Γαλλικής Εθνικής Ομοσπονδίας Κυνηγών, της Βασιλικής Ομοσπονδίας Κυνηγιού της Ισπανίας και της Ιταλικής Ομοσπονδίας Κυνηγιού.
Στην αρχή της συνάντησης, η FACE επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να συμβάλει στην προώθηση της εφαρμογής της οδηγίας για τα πτηνά και της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030. Η FACE τόνισε επίσης την ανάγκη αναγνώρισης της συμβολής των κυνηγών στη διατήρηση των οικοτόπων και την πολιτιστική σημασία των περιφερειακών πρακτικών κυνηγιού για πολλές αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη.

Σχετικά με τα τρυγόνια, και τα δύο μέρη αναφέρθηκαν στη συνάφεια του διεθνούς σχεδίου δράσης και στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσαρμοστική διαχείριση της θήρευσης τους , που ξεκίνησε νωρίτερα αυτό το έτος.

Ο Επίτροπος Sinkevičius υπογράμμισε ότι, ακόμη και αν η αλλαγή της χρήσης γης αποτελεί βασικό παράγοντα για την παρακμή του Τρυγονιού στην Ευρώπη, το κυνήγι θα πρέπει να συνεχιστεί μόνο εάν μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του. Σε αυτό το πλαίσιο, το FACE τόνισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την εφαρμογή μέτρων διατήρησης σε εθνικό επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι η κάρπωση είναι βιώσιμη και ότι διατηρείται το ενδιαφέρον για το είδος.

Αναφερόμενος στις απαγορευτικές οδηγίες, ο Δρ David Scallan, Γενικός Γραμματέας του FACE δήλωσε:
«Έχουμε δει μορατόριουμ για κυνηγετικά είδη με αποτέλεσμα να πέφτουν από τη λίστα των προτεραιοτήτων διατήρησης και να συνεχίζουν να μειώνονται. Η ευκαιρία για την επιτυχία της διατήρησης για το τρυγόνι δεν πρέπει να χαθεί με αυτόν τον τρόπο ».

Τόσο η FACE όσο και ο Επίτροπος Sinkevičius, συμφώνησαν για την ανάγκη για συνεκτικότητα μεταξύ των οδηγιών για τη φύση και της ΚΓΠ. Υπό το πρίσμα αυτό, η FACE διευκρίνισε ότι τα μέλη της είναι ενεργά ζητώντας αποτελεσματικά γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα για την προώθηση της ανάκαμψης των μικρών πληθυσμών θηραμάτων, συμπεριλαμβανομένου του τρυγωνιού.

Τόσο η FACE όσο και ο Επίτροπος Sinkevičius συμφώνησαν ότι πρέπει να προχωρήσει ένας μεγαλύτερος διάλογος για το αειφόρο κυνήγι και την καλή συνεργασία.

ΠΗΓΗ www.e-artemis.gr/

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι csw.jpg
kaliakouda