Ανακοίνωση του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων

Γνωρίζουμε στους συναδέλφους κυνηγούς ότι οι αναβληθείσες:
• Ετήσια Γενική Συνέλευση
κ
• Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής
θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 28 Ιουνίου 2020 στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων (28ης Οκτωβρίου 17Β), με ώρα έναρξης την 8ην πρωινή και ώρα λήξης την 8ην απογευματινή.
Καλούμε τους κυνηγούς σε δυναμική συμμετοχή να στηρίξουν την κυνηγετική δραστηριότητα.
ΤΟ Δ.Σ.