Διαδικασία Καταγραφής κάρπωσης Τρυγονιών για τους Μη κατόχους συσκευής κινητού Smartphone:

Σύμφωνα με την απόφαση 77455/2399/18-8-2021 του Υπουργείου Περιβάλλοντος , οι κυνηγοί που δεν διαθέτουν smartphone θα μπορούν να δηλώνουν την ημερήσια κάρπωση του τρυγονιού με την αποστολή SMS γιατί και για τους Μη κατόχους συσκευής κινητού Smartphone, η διαδικασία καταγραφής της κάρπωσης των τρυγονιών, είναι υποχρεωτική. Οι Μη κάτοχοι συσκευής κινητού smartphone θα αποστέλλουν sms στον αριθμό 697 65 80 000, πριν την αποχώρηση τους από την περιοχή άσκησης της θήρας.

Στο μήνυμα θα αναγράφονται με την κάτωθι σειρά:
1. Αριθμός κάρπωσης τρυγονιών
2. Ονοματεπώνυμο
3. Ο 12ψηφιος Αριθμός QR που παραλάβετε με την έκδοση άδειας θήρας και βρίσκετε στο κάτω μέρος του αυτοκόλλητου
4. Νομός που έγινε η κάρπωση.

Παράδειγμα: 4 Ανδρέας Βεργόπουλος fefc-d542-070c Γρεβενά

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! εκτός του κωδικού, Μόνο ελληνικά με απλό κενό δεν έχει σημασία αν είναι μικρά η κεφαλαία

kaliakouda