Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής η δυνατότητα παράτασης της κυνηγετικής περιόδου αλλά και αύξηση της κάρπωσης ακόμα και σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται αυτή, για τον αγριόχοιρο κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα και ήδη ψηφισμένη ρυθμιστική, για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, προστασίας της υγείας των ζώων, καθώς και για λόγους προστασίας της αγροτικής παραγωγής και της εθνικής οικονομίας όπου και όποτε κριθεί απαραίτητη η εφαρμογή τέτοιων μέτρων.Το ψήφισμα της ολομέλειας της Βουλής περιλαμβάνει εκτός του αγριόχοιρου και τους ημίαιμους χοίρους, που παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση πληθυσμού σε πολλές περιοχές.