Ο Όμιλος Επανιέλ Μπρετόν σας ενημερώνει ότι η 24η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ θα πραγματοποιηθεί  στις 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 στο  ΠΑΡΚΟ AΣΥΡΜΑΤΟΥ στον Δήμο Αγίου Δημητριού Αττικής.

Κριτής της έκθεσης: ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Ο όμιλος παρακαλεί να αποσταλούν οι δηλώσεις συμμετοχής έως τις 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – Πέραν αυτής της ημερομηνίας καμιά δήλωση δεν θα γίνει δεκτή
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ FAX 2310 609991 ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΗΛ. 6974116083.

Επίσης ο Όμιλος Επανιέλ Μπρατόν Ελλάδας ανακοινώνει το Πρόγραμμα αγώνων του β’ εξαμήνου του 2020

20/9/2020
Αγώνας ΕΦΥΠ σε άγριο ορτύκι στα Δερβενοχώρια Αττικής σε ελεύθερο κυνηγότοπο.

10-11/10/2020
Αγώνας πρακτικού κυνηγίου σε άγριο ορτύκι με απονομή CACT στο ΖΕΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ. Ο αγώνας θα είναι ενταγμένος στο κύπελλο του ΚΟΕ.

17-18/10/2020
Αγώνας πρακτικού κυνηγίου σε πεδινή πέρδικα με απονομή CACT στο ΖΕΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ -ΠΛΑΓΙΑΡΙ. Επιλογή Εθνικής Ομάδας για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πρακτικού Κυνηγίου που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

23-24-25/10/2020
Αγώνας πρακτικού κυνηγίου σε πεδινή πέρδικα με απονομή CACT στο ΖΕΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ -ΠΛΑΓΙΑΡΙ. Επιλογή Εθνικής Ομάδας για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πρακτικού Κυνηγίου που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

30-31/10-1/11/2020
Αγώνας πρακτικού κυνηγίου σε μπεκάτσα με απονομή CACT σε ελεύθερο κυνηγότοπο στην περιοχή της ΒΑΒΔΟΥ –ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ. Επιλογή Εθνικής Ομάδας για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπεκάτσας.

6-7-8/11/2020
Αγώνας πρακτικού κυνηγίου σε μπεκάτσα με απονομή CACT σε ελεύθερο κυνηγότοπο στην περιοχή της ΒΑΒΔΟΥ –ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ. Επιλογή Εθνικής Ομάδας για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπεκάτσας. Ο αγώνας είναι ενταγμένος στο κύπελλο του ΚΟΕ.

10-11-12/11/2020
Αγώνας πρακτικού κυνηγίου σε πεδινή πέρδικα με απονομή CACT για την Επιλογή Εθνικής Ομάδας για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο ΖΕΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ -ΠΛΑΓΙΑΡΙ. Ο αγώνας είναι ενταγμένος στο κύπελλο του ΚΟΕ.

13-14-15/11/2020
Αγώνας πρακτικού κυνηγίου σε μπεκάτσα με απονομή CACT για την Επιλογή Εθνικής Ομάδας για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπεκάτσας σε ελεύθερο κυνηγότοπο Χολομώντα Βάβδο Χαλκιδικής. Ο αγώνας είναι ενταγμένος στο κύπελλο του ΚΟΕ.

20-21-22/11/2020
Αγώνας πρακτικού κυνηγίου σε μπεκάτσα με απονομή CACT για την Επιλογή Εθνικής Ομάδας για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπεκάτσας σε ελεύθερο κυνηγότοπο Χολομώντα Βάβδο Χαλκιδικής. Ο αγώνας είναι ενταγμένος στο κύπελλο του ΚΟΕ.

20-21-22/11/2020
Αγώνας πρακτικού κυνηγίου σε μπεκάτσα με απονομή CACT για την Επιλογή Εθνικής Ομάδας για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπεκάτσας στα ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ. Ο αγώνας είναι ενταγμένος στο κύπελλο του ΚΟΕ και στο κύπελλο ΑΤΤΙΚΗΣ.

27-28-29/11/2020
Αγώνας πρακτικού κυνηγίου σε μπεκάτσα με απονομή CACT για την Επιλογή Εθνικής Ομάδας για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπεκάτσας στον Χολομώντα Βάβδο Χαλκιδικής.

07-08-09/12/2020
Αγώνας πρακτικού κυνηγίου Ηπειρωτικών Φυλών σε μπεκάτσα με απονομή CACT-CACΙT σε ελεύθερο κυνηγότοπο Χολομώντα Βάβδο Χαλκιδικής . Στο τέλος του τριημέρου θα ανακοινωθεί η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ που θα συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Mπεκάτσας.

10-11-12/12/2020
Αγώνας πρακτικού κυνηγίου Ηπειρωτικών Φυλών σε πεδινή πέρδικα με απονομή CACΙT στο ΖΕΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ -ΠΛΑΓΙΑΡΙ. Στο τέλος του τριημέρου θα ανακοινωθεί η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ που θα συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πρακτικού Κυνηγίου.

14/12/2020
Αγώνας πρακτικού κυνηγίου Ηπειρωτικών Φυλών σε πεδινή πέρδικα με απονομή CACIT στο ΖΕΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ –ΠΛΑΓΙΑΡΙ.

15-16/12/2020
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ CEB ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ CACIT ΣΤΟ ΖΕΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΠΛΑΓΙΑΡΙ.

17/12/2020
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ CACIB στην Θεσσαλονίκη.

18-19/12/2020
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΕ ΜΠΕΚΑΤΣΑ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ CACIT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΒΔΟ –ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

20/12/2020
Αγώνας πρακτικού κυνηγίου Ηπειρωτικών Φυλών σε μπεκάτσα με απονομή CACΙT σε ελεύθερο κυνηγότοπο Χολομώντα Βάβδο Χαλκιδικής .