Τα ανθρωποπούλια είναι νυκτόβια αρπακτικά πουλιά και πολύ ωφέλιμα για τη γεωργία, καθώς ένα μεγάλο μέρος της διατροφής τους αποτελείται από τρωκτικά που προκαλούν ανυπολόγιστες ζημιές στον άνθρωπο.

Ένα ζευγάρι ανθρωποπούλια μαζί με τους νεοσσούς του καταναλώνει χιλιάδες αρουραίους και ποντικούς σε έναν χρόνο και αυτό καθιστά τα ανθρωποπούλια ένα από τα πιο πολύτιμα άγρια ζώα. Φανταστείτε τι τεράστιο πρόβλημα θα είχαμε με τα τρωκτικά αν δεν υπήρχαν αυτά τα πουλιά.

Φωλιάζει σε τρύπες γκρεμνών, σπήλαια, παλιά πηγάδια, χαλάσματα, αχυρώνες, στάβλους, παλιούς νερόμυλους και καμπαναριά εκκλησιών και το συναντάμε κυρίως σε πεδινές ανοικτές περιοχές με καλλιέργειες που συχνάζουν τρωκτικά.

Φυσικοί εχθροί αυτών των πουλιών είναι η αλεπού και τα μεγάλα αρπακτικά πτηνά όπως γεράκια και αετοί αλλά ο μεγαλύτερος εχθρός του πουλιού αυτού στην Κύπρο είναι όπως πάντα ο άνθρωπος.

Το σωματείο μας έδωσε μεγάλη έμφαση στην χρησιμότητα αυτού του πουλιού, κατασκευάζοντας τεχνίτες φωλιές σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά τρωκτικά.

Με εκτίμηση,

K.K.K. (Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών)