Εθελοντική αναδάσωση στο όρος Ίσμαρος Ροδόπης

Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κομοτηνής και η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης (ΚΟΜΑΘ) διοργάνωσαν με απόλυτη επιτυχία εθελοντική αναδάσωση στη Ν. Πέτρα Ροδόπης.
Μία αναδάσωση πολλαπλών σκοπών και στόχων, για την ανόρθωση τμήματος του υποβαθμισμένου από τη σφοδρή χαλαζόπτωση του Ιουλίου 2019 δασικού οικοσυστήματος Ισμάρου, την βελτίωση του βιοτόπου άγριας πανίδας, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου της περιοχής.
Μαθητές και λοιποί εθελοντές χωρίστηκαν χωρικά σε πέντε ομάδες, αλλά και υποομάδες ανάλογα με την κατηγορία των δασοπονικών ειδών (αρωματικά φυτά, κωνοφόρα, καρποφόροι θάμνοι και δέντρα) υπό την καθοδήγηση δασκάλων και ειδικών δασοτεχνικών της ΚΟΜΑΘ φύτευσαν περίπου 600 δέντρα και θάμνους σε μία έκταση 3 εκταρίων.
Στη δράση, η οποία έγινε με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, συμμετείχαν και εθελοντές του Europe Direct Κομοτηνής.

ΠΗΓΗ ΚΟΜΑΘ http://www.hunters.gr/