Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου, καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου, που είναι ταμειακώς εντάξει και έχουν δικαίωμα να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (άρθρα 6 έως 8 και 26 του καταστατικού), η οποία θα γίνει στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, την Κυριακή 5η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00’ (πρωινή), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως και αρχαιρεσίες.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, που είναι και το πιθανότερο, η Γενική Συνέλευση θα ματαιωθεί και θα ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ την επόμενη Κυριακή 12η Ιουλίου 2020 την ίδια ώρα (10:00) στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και η οποία θα θεωρηθεί σε ΑΠΑΡΤΙΑ με όσα θα είναι τα παρόντα μέλη, (άρθρον 7 παρ. 7 του Καταστατικού). Απολύτως απαραίτητη η προσκόμιση της θεωρημένης άδειας θήρας έτους 2019-2020, κατά την ψηφοφορία.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής επιτροπής έτους 2019
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2019
3. Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2020
4. Έγκριση Έκτακτης Εισφοράς μέλους για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021.
5. Ανάλυση απολογισμού δράσης και φιλοθηραματικής δραστηριότητας απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εισηγήσεις – κριτική μελών του Κ.Σ. Ρόδου, σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία και φιλοθηραματική δραστηριότητα του Συλλόγου μας.